Statistiska centralbyrån

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik.

SCB ska förse kunder med statistik av god kvalitet. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det innebär att SCB ska:

  • utveckla, framställa och kommunicera statistik
  • medverka aktivt i det internationella statistiska samarbetet
  • samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik, som omfattar ett tjugotal myndigheter med ansvar för officiell statistik inom sina fackområden.

En mycket omfattande del av SCB:s verksamhet är direkt påverkad av internationellt samarbete. Bland annat har Sveriges medlemskap i EU inneburit att en stor del av Sveriges officiella statistik regleras av EU.

Statistiska centralbyrån inrättades 1858 och avlöste då Tabellkommissionen som centralt statligt organ. Svensk statlig statistikproduktion går tillbaka till 1749, då arbetet med tabellverket påbörjades.

SCB och släktforskningen

SCB-utdrag och folkräkningar

Släktforskare kommer i kontakt med SCB främst genom de på mikrokort och digitalt publicerade avskrifterna av de svenska församlingsböckerna, de s.k. folkräkningarna. Detta har varit helt nödvändigt då det "nya" materialet från kyrkoarkiven, dvs församlingsböckerna fr.o.m. förra sekelskiftet och framåt, inte varit mikrofilmade eller skannade. Släktforskare har då varit nödgade att få fram uppgifterna via SCB:s filmade material.

SCB startade sin verksamhet 1858. Befolkningsstatistiken var grunden för verksamheten. I kungörelsen 1859 stadgades att folkräkningarna och den årliga statistiken fr o m år 1860 skulle grunda sig på individutdrag ur husförhörslängderna samt födelse-, vigsel- och dödböckerna. Prästerna sände vart tionde år in utdrag ur husförhörslängden och varje år utdrag ur församlingarnas födelsebok, vigselbok och dödbok.

Emigrantregister

Materialet bygger på inlämnade uppgifter till SCB av landets alla präster. Uppgifterna som är församlingsvis strukturerade berättar om emigrantens namn, yrke, födelseår samt land dit flytten skett. Materialet omfattar dock endast den legala emigrationen, dvs personer som begärt flyttningsbetyg i samband med emigrationen. Från Sverige utvandrade från 1850 och till 1930 omkring 1,3 miljoner personer till Nordamerika.

Externa länkar