Stad

Från Wiki-Rötter
Version från den 3 juni 2014 kl. 09.25 av Jojje (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gamla tiders städer karakteriserades av sin stadsmur. Här Visby stad.

Begreppet stad har förändrats i betydelse över tid. Under medeltiden (ca.900-1400) uppstod många av de svenska städer som fortfarande finns kvar. Stadsväsendet importerades till Sverige från Europa, främst Tyskland, där det funnits i några hundra år tidigare. De första städerna uppstod i Levanten (nuvarande Mellanöstern för ca. 9000 år sedan. Romarna och grekerna torde dock ha skapat de första städerna som liknar våra senare bildade städer. Under medeltiden innebar stadsbegreppet att en by eller köping fick rättighet att hålla två marknader om året, en på hösten och en på våren. Det innebar också att staden fick rätt att ha egna köpmän, hantverkare, etc. Staden styrdes av en borgmästare som utsågs av kungen eller någon av hans landshövdingar. Villkoren för att en ansamling byggnader skulle få kallas stad kungjordes i s.k. privilegiebrev som kungen utfärdade. De första städerna beboddes av borgare som var en viktig grupp för städernas utveckling, många svenskar med allmogeanor och adliga anor härstamar från dessa. Dock var många av invånarna bönder som bedrev jordbruk vid städernas utmarker. Efter 1862 års kommunreform blev städerna egna kommuner, s.k. stadskommuner, som styrdes av stadsfullmäktige. Dessa stadskommuner avskaffades vid 1971 års kommunreform och begreppet stad förlorade sin forna betydelse. Dock så kallar sig vissa kommuner på nytt sig för stad, t.ex. Helsingborgs stad, Borås stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholm stad, etc.