Sotenäs Personhistoriska Förening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SPF:s logotyp

1898 brann Tossene prästgård ner. Huvuddelen av pastoratets kyrkoarkiv förstördes. Utan tillgång till kyrkböcker blev det stopp för många släktforskare. Det är bakgrunden till att Sotenäs Personhistoriska Förening bildades 1990 med uppgift att söka fram personuppgifter ur andra tillgängliga källor. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Nils Marelius - en framträdande figur i Sotenäs.

Sotenäs Personhistoriska Förening har genom sina medarbetare samlat in åtskilligt material från de väsentligaste källorna. Det är från mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar, länsräkenskaper, i någon mån från domböcker, SCB-utdrag m fl. Det samlade materialet omfattar tiden 1658-1897 för Tossene och Askums församlingar samt 1658-1830 för Bärfendal, som därefter har böckerna kvar. För den från Askum utbrutna församlingen Kungshamn med Smögen finns också uppgifter fram till 1897. Föreningen har senare påtagit att ha uppgifter från församlingsböckerna från 1898-1930, efter mikrofilmning, lättare tillgängliga. Vidare har föreningen påtagit sig att vara huvudman för torpinventering i hela Sotenäs. Som ett led i det arbetet ordnas torpvandringar för allmänheten.

Föreningen har sitt arkiv i Bovallstrands församlingshem, där finns det framforskade materialet på papper i avskrift eller bearbetad form. Arkivet är öppet 1:a och 3:e helgfria tisdagen i varje månad kl. 16.00-19.00. Materialet finns också på CD-skiva. Det är tillgänglig på Kungshamns bibliotek där föreningen har en släktforskardator. Materialet för Tossene, Askum och Berfendal finns numera på Arkiv Digital.

Externa länkar