Släktforskning för invandrare (projekt)

Från Wiki-Rötter
Version från den 4 april 2019 kl. 13.48 av Ninwik (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

"Släktforskning för invandrare" är ett projekt inom Sveriges Släktforskarförbund som går ut på att involvera svenskar med invandraranor (invandrare eller deras barn och barnbarn) i släktforskningen.

Projektbeskrivning

Problematik:

Anna Erdis med en översikt på sin syrianska släkt, Örebro 2010.

Antalet utlandsfödda i Sverige uppgår till omkring 1,5 miljoner personer. Tillsammans efterkommande generationer utgör gruppen idag bortåt en tredjedel av den svenska befolkningen, och integreringen gör att antalet svenskar med omedelbar utländsk etnicitet kommer att överträffa den etnisk ”helsvenska” inom några decennier. Detta är en utmaning, både för släktforskarna och för samhället i övrigt som inte vidtagit någon särskild beredskap för den kraftigt förändrade demografin. För framtida svenska släktforskare kommer brutna släktband och språksvårigheter göra det synnerligen svårt att hitta rätt när man i framtiden söker rötterna utomlands. Speciellt sedan de generationer som utgjort banden dött bort och kontakterna med ursprungslandet förlorats.

Släktforskarrörelsen är idag en extremt homogen grupp där det är ytterst sällsynt att påträffa någon utomnordisk person. De bortåt 75 000 organiserade personerna som är sysselsatta med denna hobbyverksamhet utgör en återspegling av det samhälle som Sverige var för över hundra år sedan. Detta beror inte på att ointresset är större hos invandrare, utan att resurserna som erbjuds nästan enbart vänder sig till personer som har rötterna i Norden och de nordeuropeiska grannländerna. Detta blir alltmer uppenbart ju åtkomligare kyrkböcker och andra dokument blir för allmänheten.

Släktforskning utgör en viktig faktor för tillhörigheten till ett samhälle. Våra förfäder utgjorde den historia som vi får läsa om i skolan – men utan att göra den koppling som man får som släktforskare är det svårt att sätta historien i förbindelse med sin egen person. Genom att lära känna sin historia får man också en större förståelse för andra gruppers kultur, vilket motverkar segregation. Känner man till att kvinnor i den svenska landsbygden aldrig visade sig ute utan huvudbonad på 1800-talet, får man en större förståelse för dagens muslimska kvinnor. Känner man till sina egna traditioner, är det lätt att ta till sig andras (detta gäller åt båda hållen). Genom egen släktforskning får man också ett nytt perspektiv på sin härkomst, som i allmänhet inte är så okomplicerad och banal, utan ofta innehåller främmande härkomst genom tidigare generationers migrationer.

Sveriges Släktforskarförbund har till uppgift att underlätta för alla svenskar att släktforska. Därför initierar vi projektet ”Släktforskning för invandrare” som dels syftar till att etablera egna resurser för att ge en orientering i hur man kan söka sina rötter i utlandet, och dels syftar till att uppmuntra personer med rötter i andra länder, främst bland våra största invandrargrupper, att börja släktforska.

Tillvägagångssätt:

Sökande efter befintliga svenska och internationella internetresurser; Personlig kontakt med invandrarorganisationer i Sverige, speciellt kulturföreningar som sysslar med egen historia; Kontakt med ländernas institutioner – t.ex. trossamfund, civilregister, myndigheter, genealogiska föreningar, mm; Kontakt med mormonkyrkan, som har erfarenhet av släktforskning i andra länder och redan har många utlandsfödda forskare bland medlemmar och kontakter. Grundande av en wiki-sida, Wiki-Rötter, så att insamlingen och publiceringen av de nya uppgifterna kan ske utan att administrativa resurser behöver användas. Några pilotländer utgjorde grund för hur projektet initierades. Nu när grunden är lagd kommer projektet att jobba vidare med alla minoriteters ursprungsländer, inklusive de europeiska, varifrån många invandrare kommit från under tidigare perioder.

Primära mål:

  • att vidareutveckla en utlandsavdelning under Rötter, Wiki-Rötter (som är ett resultat av den första tidens arbete) och göra till en effektiv kunskapskälla för den som söker sina rötter i utlandet.
  • att uppmuntra etniska minoriteter i Sverige till att bilda släktforskargrupper – och på längre sikt initiera bildandet av nya släktforskarföreningar bland dessa.
  • att påbörja bygget av ett nätverk som arbetar med att samla och publicera information om hur man släktforskar utomlands, särskilt i de ”nya” invandrarländerna.
  • att upprätta nya kanaler för internationellt samarbete med släktforskare i andra länder, särskilt de länder där många svenskar har sitt ursprung.
  • att i förlängningen uppmuntra släktforskning hos barn och ungdomar genom att gå ut till skolor med information (detta förutsätter att information finns – se ovan).

Tidskalkyl:

Projektets storlek och karaktär gör att man måste arbeta med det under en längre tidsperiod. Att bygga nätverk av det slag vi beskriver tar sin tid, och att samla den kunskap som vi hoppas kunna tillhandahålla tar också tid. Vi räknar med att vi behöver minst tre år på oss för att uppnå de primära målen, som i sin tur syftar till att utjämna villkoren för släktforskning, oavsett var man har sina rötter.

Projektansvarig:

Jojje Lintrup (Jojje) 070-6416040

Regeringens stöd

Regeringen har vid sin konselj den 15/12-2011 beviljat Sveriges Släktforskarförbund ett bidrag på 250 000 kr för projektet ”Släktforskning för invandrare”. Tidigare har också Gottfrid Hintzes stiftelse för invandrarforskning beviljat projektledaren ett stipendium på 10 000 kronor.

Resursbyggande verksamhet

Projektet stödjer med sin verksamhet uppbyggandet av nödvändiga resurser för att möjliggöra kursverksamhet för släktforskande invandrare. Ett antal läsapparater med möjlighet till mikrofilmsläsning håller på att anskaffas, så att mikrofilmslån från FamilySearch kan bli verklighet i grupp. Målet är att det åtminstone ska bli möjligt att forska i de länder som tillåtit mikrofilmning av kyrkböckerna.

Projektet lagt på is tills vidare...

Förbundsstyrelsen beslutade under 2014 att lägga projektet på is på obestämd tid. Dock kommer enskilda resultat av projektet att leva vidare. Den syrianska grupp som arbetar i Örebro, fortsätter, liksom den förening som bildades för spanskamerikaner, SpAm-Gen. Den föreningen har också ambitionen att starta upp ett samarbete med FamilySearch för att göra det möjligt att starta släktforskningskurser för invandrare. På sikt kommer även en handbok att publiceras med instruktioner om hur man beter sig för att släktforska i spanskspråkiga länder. Under 2015 kommer även förbundet att publicera en serie handböcker om hur man släktforskar i Norge, Danmark och Finland.