Skånes Släktforskarförbund

SGF:s logotyp

Skånes Släktforskarförbund (SkSF) - fram till april 2016 kallat Skånes Genealogiska Förbund - bildades den 25 februari 1937 som Skånes Genealogiska Förening, för att främja och stödja den genealogiska forskningens intressen rörande Skåne samt så småningom, att vara ett samverkansorgan för skånska släktforskarföreningar. Förbundets uppgift är att bistå medlemsföreningar i deras arbete med övergripande tjänster såsom information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning, m.m; att verka för samordning av släktforskarinsatser av olika slag rörande skånskt källmaterial; att samverka med olika typer av släktforskarintressenter (institutioner, stiftelser, företag, organisationer, förbund och föreningar); samt att förvalta förbundets arkiv, databaser och bibliotek. I förbundet kan endast föreningar vara medlemmar.

Skånes Släktforskarförbund är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund, och består 2016 av femton lokala skånska släktforskarföreningar samt tre s.k. stödföreningar med vilka man har nära samarbete med.

Arkivcentrum Syd förvarar SkSF sitt bibliotek med litteratur av intresse för släktforskare. Många unika böcker finns bland sortimentet. Biblioteket på Arkivcentrum Syd har öppet mellan kl 9.00 och 12.00 varje torsdag. En katalog över samlingen finns på SkSF:s hemsida, men kan även köpas från SkSF-försäljningen.

Medlemsföreningar i Skånes Släktforskarförbund

Stödföreningar

  • DIS-Syd
  • Skånes Hembygdsförbund
  • Klubb Maritim

Externa länkar