Sällskapet Vallonättlingar

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från SVÄ)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sällskapet Vallonättlingars logotyp

Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) bildades 1938. Dess syfte är att sprida kännedom om vallonernas insatser i vårt lands ekonomiska och kulturella liv och att stödja forskningen på detta område. Sällskapet skall även samla ättlingar till de ursprungligen invandrade vallonerna till olika former av samvaro, medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien.

Medlem kan var och en bli, som har vallonskt påbrå, men även den som vill ekonomiskt eller på annat sätt stödja sällskapets verksamhet är välkommen. Sällskapet har medlemmar i alla delar av vårt land och styrelsen har sitt säte i Stockholm. Antalet medlemmar är för närvarande omkring 1200.

Vallonskivan3 utgavs 2010

Sällskapet arrangerar olika aktiviteter för medlemmarna. I den årliga planeringen ingår studiebesök och utflykter, huvudsakligen inom landet, föredrag i ämnen inom Sällskapets intresseområde liksom en höstsammankomst i den lättsamma samvarons tecken. Vid ett flertal tillfällen under årens lopp har resor till Belgien, främst den vallonska delen, genomförts. Sällskapet anordnar även släktforskarträffar och publicerar forskningsresultat i Sällskapets medlemsblad, Vallonättlingen, som utkommer med fyra nummer per år och sänds till alla medlemmar. Kostnaden för medlemsbladet ingår i medlemsavgiften.

Sällskapet Vallonättlingar är medlem i Sveriges Släktforskarförbund och hyr en liten lokal vid förbundets rikskansli på Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta, Solna.

Föreningen ger även ut Vallonskivan, en DVD-skiva med person- och släktuppgifter för vallonättlingar, deras familjer och närmaste släktingar i Sverige. Den senaste versionen (4) som utkom 2013 är en kraftig utökning från föregående version och innehåller sammanlagt nästan 120.000 personer. Viss dubbellagring finns mellan forskares material. Urvalet baseras på cirka 120 kända vallonnamn och omfattar i huvudsak personer födda på 1600-, 1700-, OCH 1800-TALET samt fram till och med 1913.

Externa länkar