Att vara släkt i rakt nedstigande led är en äldre synonym till vara ättling till, härstamma från, liksom släkt i rakt uppstigande led är detsamma som att vara anfader eller anmoder till någon.

Efterledet "i rakt nedstigande led" har sedan överlevt sig självt, ryckts ur sitt sammanhang, och används numera i princip enbart rent tautologiskt (s k tårta på tårta-uttryck), "jag härstammar från NN i rakt nedstigande led", vilket har lett till viss förvirring.

Särskilt utanför släktforskarkretsar kan det beläggas exempel på att tolkningen härstamning i rakt nedstigande led felaktigt tros betyda en rak mans- alternativt kvinnolinje. I den svenska översättningen av boken Liftarens guide till galaxen har t ex termen "a direct male line descendant" översatts med "ättling i rakt nedstigande led".

Men "rakt nedstigande led" förtydligar ingenting som inte redan termerna "ättling till" eller "härstamma från" uttryckligen betyder, så det är ett helt oväsentligt tillägg som idag saknar mening, såvida man inte medvetet uttrycker sig på just det gamla sättet, "jag är släkt ned honom i rakt nedstigande led" i stället för att säga "honom härstammar jag från".

I de sammanhang där det inte är "rakt nedstigande led" är det ju inte heller frågan om att härstamma från, vara ättling till, så de termerna skulle då vara fel vare sig med eller utan sådana förtydliganden.

Se även