Rödsot

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Rödsot (Rödsjuka, Blodsot och Besmittelig blodgång[1]) är detsamma som dysenteri.[2]

Historiska epidemier

En tidig benämning av Rödsot som epidemi i Sverige är under namnet "blodsot" i den stora rimkrönikan, då sjukdomen rasade 1452 i danska hären i närheten av Jönköping.

Sjukdomen härjade svårt i äldre tider på svenska flottans fartyg. 1741-42 skall det på flottans fartyg ha omkommit 25,000 man av rödsot jämte skörbjugg och fläckfeber.

Omkring 1770 och 1789 uppträdde sjukdomen med fruktansvärda epidemier i stora delar av Sverige. Under 1808-09 års krig rasade sjukdomen svårt bland lantvärnet och spred sig med trupptransporter till olika delar av riket.

1808-13 avled närmare 50,000 människor i Sverige i rödsot.

Även 1852-59 härjades landet av rödsot; sjukdomen antogs då vara införd från södra Amerika med ett krigsfartyg, som landsatte den av rödsot smittade besättningen både i Göteborg och Karlskrona, varifrån sjukdomen spreds i mellersta och södra Sverige med undantag av Skåne.

1880-83 gick en epidemi i Malmö.[3]


Källor

  1. Nordisk familjebok, Uggleupplagan [1]
  2. Svenska Akademins Ordbok (SAOB) [2]
  3. Nordisk familjebok, Uggleupplagan [3]