Profoss

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Profoss var en militär befattningshavare (av växlande tjänstegrad) som hade att övervaka ordningen vid militärt förband eller på örlogsfartyg, att utföra åtal vid krigsrätt o. att verkställa de ådömda straffen; stundom även om militär befattningshavare som hade att sköta proviantanskaffning och dylikt; även om uppsyningsman över arbetare vid anläggning hörande till krigsmakten. Källa: SAOB

Se även: