Piga och dräng

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Piga och dräng betydde från början "ung ogift kvinna eller flicka" och "ung ogift man eller pojke", precis som i dagens danska "pige og dreng". Även äldre ogifta personer kunde få epitetet, men då som "gammelpiga" eller "gammdräng".

När unga kvinnor och män på landsbygden kom upp i puberteten, fick de ofta tjäna som hjälpredor hos släktingar eller granngårdar, då tecknades de "piga" eller "dräng" i husförhörslängden. Längre upp i åldern kom ungdomarna att bli regelrätt anställda - ett år i taget fram till dess att de kunde etablera och gifta sig. Epiteten fastnade successivt, så att de även kom att betyda "tjänstehjon" på landsbygden; och så småningom, när stadsborna började anlita unga kvinnor som tjänsteflickor, flyttade begreppet piga in i städerna, där det förstås kom att bli ringaktande. Snart kom andra benämningar in i vardagsvokabuläret för att ersätta piga och dräng. "Jungfru" (som betytt ung ogift kvinna inom adeln) började användas som ett finare komplement till piga, det dalska "kulla" gjorde entré, "mamsell", "fröken" (från borgerligheten), osv. Männen klarade sig bättre. Dräng höll sig kvar som synonym till arbetskarl, men kunde även vara liktydigt med hantlangare. Statardrängar var dock till skillnad mot de ursprungliga bonddrängarna gifta när de tjänade på ett storjordbruk.

Se även: