Personnummer

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning.

Även personer som inte folkbokförs kan i vissa fall få ett personnummer. Det gäller personer med diplomatisk immunitet som vistas i Sverige under minst ett år, t.ex. anställda vid utländska ambassader eller vissa internationella organisationer. Personnummer tilldelas i dessa fall på begäran av Regeringskansliet.

Personnumret får man av skatteverket. Den som en gång fått ett personnummer behåller samma nummer livet ut. Det innebär att personnumret inte ändras vid t.ex. flyttning från eller till Sverige.

Personnumret infördes 1947 och då som ett system med födelsetid plus ett tresiffrigt födelsenummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som sista siffra i personnumret.

Personnumret anger nu alltså dels personens födelsetid och dels ett födelsenummer samt en kontrollsiffra. De enda uppgifter som man kan läsa ut av ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret som är udda för män och jämn för kvinnor.

Födelsetid

Födelsetiden anges med sex siffror. Den inbördes ordningen mellan siffrorna är:

Födelseår, månad och dag. En person som har födelsetiden 640823 är alltså född den 23 augusti 1964.

Födelsenummer

Födelsenumret består av tre siffror, där sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år en person fyller 100 år.

Eftersom antalet födelsenummer är begränsat kan det någon gång inträffa att födelsenumren har tagit slut för en viss dag. Den som är född en sådan dag kan då i stället få ett personnummer där siffrorna för födelsedag anger en närliggande dag i månaden.

Kontrollsiffran

Sista siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Den räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret.

Här följer ett exempel på hur man kan räkna fram kontrollsiffran (enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2):


1. Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 och 1.


6 4 0 8 2 3 – 3 2 3

2 1 2 1 2 1 2 1 2

12, 4, 0, 8, 4, 3, 6, 2, 6


2. Lägg ihop siffrorna i produkterna. Obs! 12 räknas som 1+2 1+2+4+0+8+4+3+6+2+6=36


3. Entalssiffran (6) i siffersumman dras från talet 10. 10-6=4.


Restsiffran (4) blir kontrollsiffra vilket gör att personnumret i exemplet blir 640823-3234. Är restsiffran 10, blir kontrollsiffran 0.

Personnumrens betydelse för släktforskare

Det är sannolikt att personnummer kommer att underlätta släktforskningen något i framtiden. De är trots allt helt unika för varje individ och säkerställer identifikationen av personer med vanligt förekommande namn. Personnumren underlättar även sökningar i arkiven.

Källor

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/personnumretsuppbyggnad.4.18e1b10334ebe8bc80001502.html?posid=7&sv.search.query.allwords=personnummer