Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade för dig i Skatteverkets folkbokföringsdatabas.

Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.