Ovansiljans Släktforskare

OS-logo.jpg

Ovansiljans Släktforskare är en släktforskarförening med sitt säte i Mora, och verksamhetsområde i fr.a. Mora och Orsa kommuner. Föreningen startades 1983 av Per-Gösta Lindquist i Våmhus och var en av grundarföreningarna till Sveriges Släktforskarförbund 1986 och Dalarnas Släktforskarförbund (†) 1999-2013. Verksamheten består av traditionell släktforskning, föreläsningar, kurser, utställningar, studiebesök och s.k. "öppna hus" där verksamheten presenteras för allmänheten. Till den externa verksamheten föreningen deltar i hör gravstensinventeringen och projektet Namn åt de döda. Man har inrättat en släktforskarsal i Mora kulturhus, där man förvarar sina samlingar och håller sina kurser. Salen är öppen för allmänheten vardagar mellan 10.00 och 19.00, samt lördagar mellan 10.00 och 14.00. Föreningen ger ut tidskriften Genklang med cirka två nummer per år.

År 2014 erhöll föreningen pris för att ha varit den förening inom Sveriges Släktforskarförbund som värvat flest medlemmar under 2013.

Till föreningens övriga utgivning hör också CD-skivan Vigda och döda i Mora socken (Moraskivan) samt häftet Latin för Släktforskare av författaren Jorge Lintrup.

Forskarsalen1.jpg Forskarsalen4.jpg
P-G Lindquists forskarsal, som ligger i direkt anslutning till Mora folkbibliotek i Mora kulturhus, är föreningens lokal. Utrymmena, som utgörs av forskarsalen samt ett intilliggande förråd där man förvarar resten av föreningens omfattande bok- och mikrofilmssamling, hyrs och drivs av föreningen som bedriver sin släktforskningsverksamhet här. Salen har under många år varit ett samarbetsprojekt mellan kulturförvaltningen och föreningen, och har disponerats kostnadsfritt av föreningen mot att den och dess inventarier varit tillgängliga för allmänheten. Samarbetet resulterade i att Mora folkbibliotek erhöll Sveriges Släktforskarförbunds bibliotekspris år 2006. Kulturförvaltningen har dock senare beslutat att börja ta upp en månadshyra av föreningen, som hittills kunnat lägga sina medlemsavgifter på inköp av material. I förlängningen kan det leda till att föreningen betraktar salen som en ren föreningslokal, varvid det fruktsamma samarbetet går om intet.

Förutom ren släktforskning bedrivs släktforskningskurser i salen kvällstid, och bygdearkivet som ligger i samma korridor utgör även den en viktig resurs för norra Dalarnas släktforskare. Där finns till exempel ett stort fotoarkiv med bland annat den kände fotografen Karl Lärkas hela livsverk, samt flera andra ateljéfotografers samlade arkiv, bl.a. Berta Hallgren och Sam Lawson. De tre datorerna som står i forskarsalen innehåller alla upptänkliga släktforskningsresurser, dessutom finns möjlighet att koppla upp sin egen bärbara dator till det sladdlösa nätverk förvaltningen står för. I ett tidningsställ står utbytestidskrifter från föreningar i hela Sverige. Salen är sannolikt representativ för hur de allra flesta välorganiserade föreningar har arrangerat sin verksamhet.

Föreningens ordföranden sedan starten

  • Per-Gösta Lindquist (†) 1983-1986
  • Kerstin Karlsson 1986-1987
  • Torbjörn Näs 1987-1992
  • Henning Sjöberg 1992-1997
  • Majvor Johansson 1997-1998
  • Jorge Lintrup 1998-2009
  • vakant 2009-2011
  • Hållås Stefan Sörensson 2011-

Externa länkar