Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik står under Kungliga Vitterhetsakademiens (Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien) tillsyn och de utser även en av dess ledamöter.

Kommittén är ett forum för diskussion och samråd rörande genealogiska, heraldiska och ordensrelaterade frågor samt ett organ för internationella kontakter, särskilt med Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique rörande dessa ämnen.

Kommittén består av minst åtta, högst tolv ledamöter, som enligt statuterna skall representera:

Kommittén väljer själva in sina ledamöter (förutom den som Vitterhetsakademien utser) och de brukar enligt uppgift sträva efter att även ha en heraldisk konstnär bland ledamöterna.

Källor