Namn åt de döda

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Namn åt de döda, (NÅDD), är ett projekt som drivs av Sveriges Släktforskarförbund för att komplettera databasen Sveriges dödbok med saknade uppgifter, t.ex. namn, dödsdatum, m.m. Projektet har engagerat tusentals frivilliga.

Historik

I Sveriges dödbok versionerna 1 och 2 fanns många döda på 50- och 60-talet som saknade namn- och dödsdagsuppgifter. Detta gjorde att materialet från de 20 första åren inte var lika användbart som de senare åren.

Därför startade Sveriges Släktforskarförbund projekt Namn åt de döda med syfte att fylla luckorna i materialet inför version 3 av dödboken. Namn åt de döda blev ett lyckosamt projekt där Sveriges släktforskare gemensamt levererade in ca 80% av de saknade uppgifterna, över 1 miljon poster. Detta arbete utmynnade i Sveriges dödbok 1947-2003 som kom ut i slutet av mars 2005.

I juni 2007 var version 4, Sveriges dödbok 1947-2006, klar och alla som avlidit under perioden hade fått namn. Totalt kom version 4 att omfatta drygt 5 miljoner personer.

Många önskemål har under resans gång framkommit om att utöka Sveriges dödbok bakåt i tiden. Större delen av kyrkboksmaterialet för 1900-talet är svåråtkomligt och många luckor uppstår i släktforskningen för åren i början på 1900-talet.

2007 påbörjades därför version 5 och i augusti 2010 presenterades Sveriges dödbok 5 1901-2009. Denna utgåva är kompletterad med 2,5 miljoner avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga medarbetare har registrerat i projektet Namn åt de döda, vilket innebär att ca 70 % av samtliga döda under de åren ingår. Från 1947 och framåt ingår alla döda, där det för åren 2007-2009 har tillkommit 272 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt innehåller denna DVD 7 880 000 poster varav det även kan förekomma enstaka poster 1895-1901.

Med start 1 september 2010 fortsatte NÅDD-projektet. Målet var att under 2010-2012 registrera alla döda i de återstående församlingarna 1901-1946, komplettera med födelseförsamlingar och civilståndsdatum där sådant saknas och även rätta felaktiga uppgifter. Likaså skulle komplettering av registreringarna 1947-1970 genomföras innan projektet avslutades med en komplett dödskiva.

Den senaste utgåvan av Sveriges dödbok (version 6) som utkom i augusti 2014 innehåller personuppgifter om samtliga 9,3 miljoner personer som avled åren 1901-2013 och var folkbokförda i Sverige. Uppgifter om en del svenska medborgare som avlidit utomlands ingår också, men är inte kompletta. När denna "sista" version kom ut var egentligen NÅDD-projektet avslutat. Projektledaren Anna-Lena Hultman hade då gått i pension och målet var uppnått. Men förbundsstämman ville inte lägga ner projektet. I stället utökades det till att gälla från och med år 1860, och en ny projektledare, Viktoria Jonasson, fick uppdraget att hålla i det. Från halvårsskiftet 2016 har Anders Berg tagit över som projektledare.


Källa: Sveriges Släktforskarförbund Namn: åt de döda