Mormonerna, eller Mormonkyrkan, formellt kallad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), är ett internationellt trossamfund med amerikanskt ursprung. Kyrkan har sitt huvudsäte i Salt Lake City, Utah.

I dagligt tal kallas kyrkan för mormoner eller mormonkyrkan, även av dess medlemmar, men formellt heter kyrkan för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller Jesu Kristi kyrka. Det finns många förklaringar till varför en del av kyrkans medlemmar inte kallar sig för mormoner. Ett sådant är att namnet mormoner från början var ett öknamn. En annan förklaring är att kyrkans medlemmar genom bland annat dopsförbundet lovar att alltid minnas Kristus och "ta på sig Kristus namn", vilket betyder att följa Kristus och vara som Kristus är.

Kyrkans medlemsantal uppgår till 13,5 miljoner personer runtom i världen. Kyrkan i Sverige har funnits sedan 1850 och har idag 8 900 medlemmar i 42 församlingar runtom i landet. Kyrkans första tempel i Norden invigdes 1985 i Västerhaninge i närheten av Stockholm. Kyrkan har ett hundratal oavlönade missionärer från ett flertal länder vilka verkar i Sverige. Svenska missionärer sänds regelbundet att verka i andra länder. Kyrkan har också hand om en välfärdsverksamhet och hjälper människor i katastrofdrabbade länder med livsmedel, medicin och andra förnödenheter. Enligt kyrkan läggs stark tonvikt på familjelivet, avståndstagande från alkohol och tobak samt tillämpning av goda moraliska principer.

Mormonrörelsen

Efter Joseph Smiths död drabbades kyrkan av en successionskris och det rådde delade meningar om vem som var Smiths rättmätiga efterträdare. Brigham Young blev kyrkans ledare men flera grupper bröt sig ut, ledda av andra personer. Även efter det att kyrkan förbjöd månggifte 1890 har grupper som fortfarande praktiserar månggifte brutit sig ur. Illustrationen nedan visar några av de olika utbrytargrupper som finns.

 

Släktforskning

Kyrkan påbjuder släktforskning eftersom det i kyrkans Tempel är möjligt att utföra förrättningar såsom dop och äktenskap ställföreträdande för sina släktingar som nu är döda men som inte kunde ta emot det när de levde. Kyrkan lär att Gud på så sätt kommer ihåg alla sina barn och ger dem alla samma möjlighet. Kyrkan har utfört mikrofilmning av många länders, bl a alla svenska, kyrkböcker fram till förra sekelskiftet. Man driver också FamilySearch, en omfattande webb-sida där man kan söka efter uppgifter ur kyrkböcker från hela världen.