Metronymikon

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Metronymikon - efternamn bildat av genitiv av moderns förnamn följt av -son eller -dotter. På medeltiden brukades det om modern var betydligt mer högättad än fadern; i modern tid dvs. från 1523, kunde det vid enstaka tillfällen brukas för barn födda utom äktenskap. I båda fallen är metronymikon en form av avståndstagande från fadern. Exempelvis Sven Estridsson eller Anna Brittasdotter.

Lägg märke till att ordet metronymikon kommer från grekiskan (jämför "metropolis") och inte ska förväxlas med det latinska "mater". Matronymikon är därför mindre korrekt.

Se även