Mellby (F)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Mellby är en socken på Småländska höglandet i Jönköpings län, belägen mellan tätorterna Eksjö och Vetlanda. Socknen omtalas redan på 1200-talet och existerar än idag som självständig församling, medan landskommunen inlemmades i Höreda landskommun 1952 och senare i Eksjö kommun 1971.

Sockenbeskrivning

Mellby socken ligger i Södra Vedbo härad och har allt sedan medeltiden hört till Linköpings stift. Socknen följer sjön Solgens sydvästra sida och har den mindre sjön Bodasjön i väster. I söder löper häradsgränsen och i äldre tid även gränsen mellan folklanden Vedbo och Njudung. Från Solgen rinner Solgenån, ett biflöde till Emån som även går under namnet Skedeån, genom socknen söderut. Ån passerar socknens enda samhälle Värne, en gammal kvarnplats.

Historik

Som gränssocken utgörs arealerna av förhållandevis stora mängder skog, berg och mosse och socknen karaktäriseras till stora delar (framför allt i öster) av kolonisationsbyggd från medeltid eller yngsta järnålder, där de äldsta odlingsområdena har funnits i nordväst. Socknen har haft ganska liten inverkan från adeln och endast en sätesgård finns belagd i socknen från slutet av medeltiden, Norrby (1487). Kyrkbyn som ligger intill Solgens strand, är riksintresse för kulturmiljövården med en från medeltiden ganska oförändrad kyrka, fattigstuga, sockenstuga och kyrkstallar liksom i utkanten av byn gravfält och den gamla offerkällan "Frös källa".

Mellby nämns i historiska källor som en församling första gången 1291. Dendrokronologisk datering av kyrkan gör gällande att tallvirke i remstycken och takstolar avverkats ca 1290 (vissa takstolar innehåller även virke avverkat på 1340-talet, troligen med anledning av en förstärkning av kyrkans tak). Några inventarier med äldre datering än senmedeltid finns inte. Socknens namn som går tillbaka på kyrkbyn (mythalby 1291), ungefär "gården eller byn mellan", syftar på läget mellan Norrby och Söraby. Vid Norrby, Mellby och Söraby finns eller har funnits gravfält från järnåldern. Runstenar finns eller har troligen funnits vid Mellby, Söraby, Värneslätt och Ämmingarp. Sockennamnet har även skrivits Melby, Medalby och Medelby. Namnet på postkontoret var hela tiden Medalby.

Geografiska platser

Socknens gårdar har i äldre tid endast undantagsvis varit samlade i byar. Med undantag av kyrkbyn har byarna inte omfattat mer än två gårdar. Hemmansklyvningen har dock senare gjord det vanligt med exempelvis "fjärdingsbönder". De äldre jordbruksenheterna är: Björkeryd (Baggamåla); Björnskog; Björnåsa; Boaryd; Boda; Dämparp; Gastorp; Glinghester; Gyamossa; Gåsarp; Hammar; Hylte; Högarp; Kungstorp; Kättarp; Mellby: Södergården, Hagagården (Backegården), Mellangården och Norrgården (Klockaregården); Mossekulla; Mosstorp; Mölarp; Norrby; Prästtorp; Rot; Saxamåla; Sjöakull; Skogsäng; Slätte; Söraby: Södergård och Norrgården; Ustorp: Södergården och Lillegården (Norrgården); Värne kvarn; Värneslätt; Älmesås; Ämmingarp; Äspefall; Äspenäs; Ödegärde och Ödesås. Därtill kommer några utjordar som väl bör ses som ödegårdar: Djurstorp under Söraby, Kerstinstorp (Kärringstorp) under Ustorp, Sörarp under Högarp och Ängestorp under Värneslätt. I det medeltida materialet nämns (1379) även ett Butolfs bodha (troligen identiskt med Boda) liksom (1454) en gård "Rot och Æspabærgh", där den senare troligen redan vid denna tid uppfattades som en utjord under Rot.

Socknen gränsar till Höreda, Hult, Edshult, Skede och Vetlanda socknar.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: (medeltid) Mellby pastorat
(efterreformatorisk tid) Höreda pastorat
Kontrakt: 1615-1942 Södra Vedbo kontrakt
1943-? Ydre och Södra Vedbo kontrakt
(idag) Vedbo och Ydre kontrakt
Kyrklig samfällighet: Höreda pastorats kyrkliga samfällighet
Stift: Linköpings stift
Fögderi: 1720-1945 Norra och Södra Vedbo fögderi
1946- Eksjö fögderi
Län: 1634-1639 Jönköpings och Kronobergs län
1639-1654 Jönköpigns län
1654-1658 Jönköpings och Kronobergs län
1658-1669 Jönköpings län
1669-1674 Jönköpings och Kronobergs län
1674-1679 Jönköpings län
1679-1680 Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län (Smålands län)
1680-1687 Jönköpings och Kronobergs län
1687- Jönköpings län
Härad: Södra Vedbo härad
Tingslag: 1799-1948 Södra Vedbo härads tingslag
1948-1970 Norra och Södra Vedbo häraders tingslag
Domsaga: -(1439..1451) Vedbo domsaga
(1439..1451)-1570 Södra Vedbo härads domsaga
1570-1618 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
1618-1653 Södra Vedbo domsaga
1653-1680 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
1680-1798 Norra och Södra Vedbo samt Vista häraders domsaga
1799-1970 Norra och Södra Vedbo häraders domsaga
Kommun: 1863-1951 Mellby kommun
1952-1970 Höreda kommun
1971- Eksjö kommun
Landskap: Småland
Militär indelning (infanteri): 1686- Kalmar regemente, Vedbo härads kompani
Militär indelning (kavalleri): 1695-1792 Smålands kavalleriregemente, Vetlanda kompani
1792-1802 Smålands lätta kavalleriregemente, Vetlanda kompani
1802-1808 Smålands lätta dragonregemente, Vetlanda kompani
1808-1822 Smålands dragonregemente, Vetlanda kompani
1822-1833 Smålands husarregemente, Vetlanda kompani
1833- Smålands husarregemente, Vetlanda skvadron

Digitalt material

Tryckt litteratur

 • Lindqvist, Gunnar 1970. Mellby kyrka. Linköping stifts kyrkor. Ydre och Södra Vedbo kontrakt.
 • Jansson, Sven B.F. 1973. Mellby kyrkas runsten. Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle. Skrifter utgivna av Nänden för svensk språkvård 48. Stockholm.
 • Jansson, Sven B.F. 1974. Ett småländskt runstensfynd. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 47. Jönköping.
 • Lindqvist, Gunnar 1988. Mellby kyrka (2:a uppl.). Linköpings stifts kyrkor.
 • Salberger, Evert 1990. Mansnamn på Mellby stenar. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskift. Lund.
 • Olsson, Ulrica 2006. Mellby kyrka. Takarbeten samt restaurering av orgel. Mellby socken i Eksjö kommun, Jönköpngs län. Antikvarisk kontroll. Byggnadsvårdsrapport 2006:19. Jönköpings läns museum.
 • Haas, Jonas 2006. Mellby kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning. Mellby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift. Byggnadsvårdsrapport 2006:55. Jönköpings läns museum.
 • Haas, Jonas & Manbo, Ia 2006. Mellby kyrkogård. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning. Mellby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift. Byggnadsvårdsrapport 2006:66. Jönköpings läns museum.
 • Nicklasson, Påvel 2008. Kabeldragning vid röse. Nedläggning av markburen elkabel invid fornlämning 8 på fastigheten Melby 1:27. Mellby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län. Arkeologisk utredning. Arkeologisk rapport 2007:26. Jönköpings läns museum.

Ej tryckt litteratur

 • Sundell, A.P. Anteckningar från Mellby socken. [1940-tal].
 • Andersson, Sven. Mellby kyrka. [1960-tal].

Arkivalier

Kyrkoarkivalier

I urval:

 • AI:1: husförhörslängd 1:a hälften 1700-tal; husförhörslängd 1762-177?
 • AI:2: husförhörslängd 1793-1804?; husförhörslängd 1805-1815?; nattvardslängd 1793-1799
 • AI:3: husförhörslängd 1810-1822; husförhörslängd 1822-1824
 • AI:4: husförhörslängd 1824-1835
 • AI:5: husförhörslängd 1835-1845
 • AI:6: husförhörslängd 1845-1850
 • AI:7: husförhörslängd 1850-1861
 • AI:8: husförhörslängd 1862-1871
 • AI:9: husförhörslängd 1872-1876
 • AI:10: husförhörslängd 1877-1881; konfirmationsbok 1878-1881
 • AI:11: husförhörslängd 1882-1891; konfirmationsbok 1882-1891
 • AI:12: husförhörslängd 1892-1901
 • AIIa:1: församlingsbok 1902-1911
 • AIIa:2: församlingsbok 1912-1920
 • AIIa:3: församlingsbok 1921-1933
 • BI:1
 • BII:1: utflyttningslängd 1916-1944
 • BII:2: utflyttningslängd 1945-1974
 • C:1: födelsebok 1685-1686, 1690, 1692-1697; vigselbok 1685-1686; dödbok 1696; räkenskaper 1652-1670, 1681
 • C:2: födelsebok 1688, 1698-1721, 1727-1737, 1738-1752, 1755-1756, 1760-1766; vigsel- och dödböcker 1698-1766; flyttningslängd 1699-1710
 • C:3: födelse-, vigsel- och dödböcker 1767-1860
 • C:4: födelse-, vigsel- och dödböcker 1861-1867; flyttningslängd 1861-1867
 • C:5: födelse-, vigsel- och dödböcker 1868-1895; flyttningslängd 1861-1895
 • DI:1: konfirmationsbok 1846-1855
 • DII:1 kommunionlängd 1851
 • DII:2 kommunionlängd 1863-1880

Föreningar

Externa länkar