Linderås (F)

Från Wiki-Rötter
Version från den 10 juni 2016 kl. 11.43 av Ninwik (diskussion | bidrag) (Länkar)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Linderås kyrka

Linderås är en församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Jönköpings län (F), Norra Vedbo härad, med 764 invånare (2006).


Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.

Historik

Cirka 95 fornlämningar finns bevarade. Spridda gravar och åtta små gravfält är från äldre järnåldern, medan två höggravfält och en runsten är från yngre järnåldern. Nuvarande bygd är främst medeltida.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med sakristia i öster byggdes 1793–1794 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bevarats ett triumfkrucifix från 1400-talet och en skulpterad dopfuntscuppa från 1100-talet, tillskriven Bestiarius.

Göberga är känt sedan 1411. Den nuvarande herrgården med huvudbyggnad och två flyglar av timmer i en våning härrör från 1700-talets slut. Göberga blev byggnadsminne 1978.


Delar avsöndrade vid bildandet av Trehörna. Innan 1641 Linderås och Frinnaryd 1641-1930 eget patorat 1930-1962 Linderås och Frinnaryd 1962- Linderås och Adelöv under Säby församling

Socken-/Församlingsbeskrivning

Linderås består av en slätt vid Svartån, kuperade dal- och höjdbygder i huvuddelen och i norr av skog på Hålaveden.

Geografiska platser

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: Delar avsöndrade vid bildandet av Trehörna

Innan 1641 Linderås och Frinnaryd
1641-1930 eget pastorat
1930-1962 Linderås och Frinnaryd
1962- Linderås och Adelöv under Säby församling

Kontrakt: Norra Vedbo kontrakt
Vedbo och Ydre kontrakt
Kyrklig samfällighet:
Stift: Linköpings stift
Fögderi: 1720-1945 Norra och Södra Vedbo fögderi
1946- Tranås fögderi
Länsmansdistrikt: Namn/Tidsperiod för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Namn/Tidsperiod för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Namn/Tidsperiod för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Namn/Tidsperiod för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Namn/Tidsperiod för Kronofogdedistrikt
Län: Jönköpings län
Härad: Norra Vedbo
Tingslag: -1947 Norra Vedbo tingslag
1948-1970 Norra och Södra Vedbo
Domsaga: 1680–1798 Norra Vedbo, Södra Vedbo och Vista
1799–1970 Norra och Södra Vedbo
Kommun: -1967 Linderås landskommun
1967-1970 Tranås stad
1971- Tranås kommun
Landskap: Småland
Militär indelning: Namn/Tidsperiod för Militär indelning

Digitalt material

Tryckt litteratur

  • Här anges tryckt litteratur

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
  • Här kan man nämna befintliga kyrkoarkivalier.
Juridiska arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
  • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
  • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

  • Här kan man nämna lokala arkiv.

Register & avskrifter

  • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Länkar

Fotnoter