Lennart Zielfelt

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Lennart Zielfelt

Lennart Zielfelt var en av initiativtagarna till Genealogiska Föreningen och verkade som dess sekreterare från grundandet 1933 ända till 1959. Hans flit och energi skapade den betydande position inom svensk släktforskning föreningen sedan många år innehar. Lennart Zielfelts egen genealogiska skriftställarverksamhet begränsades av hans stora arbetsinsats för att förbättra andra släktforskares arbetsmöjligheter.

Zielfelt utbildade sig i ungdomen till officer och tillhörde under kriget 1918 svenska brigaden i Finland, men lämnade snart militärbanan. Han verkade sedan som tjänsteman vid Svenska Handelsbanken och deltog samtidigt i skötseln av familjegården Ribbingsholm i Östergötland.