Kyrkoherde är i dag namnet på en befattning som chef för för ett pastorat inom Svenska kyrkan. Kyrkoherden är präst och om pastoratet består av flera församlingar så tjänstgör oftast kyrkoherden i den största församlingen.