Kusiner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kusin är ett släktskap där två personer har varsin förälder som är syskon med varandra. En kusin till "X" är alltså en person som är barn till ett syskon till "X":s far eller mor. Alltså mosters/fasters barn eller farbrors/fasters barn. Ett annat ord för kusin är tvåmänning (släkting i två led).

Dessa två människors barn kallas i sin tur sysslingar, nästkusiner eller tremänningar, och i nästa led kallas de bryllingar eller fyrmänningar.

I många dialekter betyder kusin endast släkting och beskriver inte närmare vilken typ av släktskap det rör sig om. Vanligen beskrivande en yngre släkting. Kusinbarn är barn till kusin. En förälders kusinbarn är ens egen syssling.

Två personer är dubbelkusiner om de är kusiner på både mors- och farssidan, vilket innebär att var och en av varderas båda föräldrar är syskon till var sin av den andres föräldrar.

Ifall föräldrarna är halvsyskon kan kusinerna kallas halvkusiner.


Generation Benämning Benämning Benämning* Benämning** Benämning*** Benämning****
1:a generation Syskon Syskon Syskon Syskon Syskon Syskon
2:a generation Kusin Tvåmänning Kusin Kusin Kusin Kusin
3:e generation Syssling Tremänning A-kusin Andrakusin Småkusin Nästkusin
4:e generation Brylling Fyrmänning B-kusin Tredjekusin
5:e generation Pyssling Femmänning C-kusin Fjärdekusin
6:e g. och framåt Trassling

* Gotland. ** Norrland bland annat i Tornedalen. *** På finlandssvenska. ****Blekinge, Skåne och Halland

Begreppet kusin i andra länder

Engelska

Begreppet cousin i engelskspråkiga länder kan vara väldigt flytande. En "cousin" kan vara vilken slags släkting som helst som man inte vet exakt hur man är släkt med, och kallas då honorific kinship. Detta gäller även begrepp som "niece" eller "uncle", "aunt" eller "nephew".

If one person's → Grandparent Great-grandparent Great-great-grandparent Great3-grandparent Great4-grandparent Great5-grandparent
is the other person's
then they are ↘
Grandparent 1st cousins 1st cousins once removed 1st cousins twice removed 1st cousins thrice removed 1st cousins four times removed 1st cousins five times removed
Great-grandparent 1st cousins once removed 2nd cousins 2nd cousins once removed 2nd cousins twice removed 2nd cousins thrice removed 2nd cousins four times removed
Great-great-grandparent 1st cousins twice removed 2nd cousins once removed 3rd cousins 3rd cousins once removed 3rd cousins twice removed 3rd cousins thrice removed
Great3-grandparent 1st cousins thrice removed 2nd cousins twice removed 3rd cousins once removed 4th cousins 4th cousins once removed 4th cousins twice removed
Great4-grandparent 1st cousins four times removed 2nd cousins thrice removed 3rd cousins twice removed 4th cousins once removed 5th cousins 5th cousins once removed
Great5-grandparent 1st cousins five times removed 2nd cousins four times removed 3rd cousins thrice removed 4th cousins twice removed 5th cousins once removed 6th cousins

Se även