Kiruna Forskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Logotyp saknas
KIFF:s lokaler innehåller också ett föreningsarkiv.

Kiruna Forskarförening (KIFF), verkar för att levandegöra Kiruna kommuns och dess människors historia. Föreningens ändamål är att verka för hembygds- folkminnes/folklivs- och släktforskning. Föreningen bildades den 17 februari 1975 såsom en ideell amatörforskarförening och fick då också namnet Kiruna Amatörforskarförening. Vid Årsmötet i februari 2004, var det moget att byta föreningsnamnet efter 29 års verksamhet till Kiruna Forskarförening, även stadgarna reviderades då.

Föreningen har under de första tjugo åren helt eller delvis saknat en fast föreningslokal. Hösten 1995 erhöll KIFF fastigheten Malmtapparen 4 med adress Finngatan 4 som gåva av Kiruna kommun - efter att huset först skulle rivas och bereda plats för annan bebyggelse. Föreningen äger och förvaltar sedan dess fastigheten för sin verksamhet. Här finns föreningslokaler med expedition och övriga utrymmen för sammanträden, studiecirklar, föreläsningar, enskilda- och gruppvisa studier samt arkiv.

KIFF är ansluten till Norrbottens hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

Ett stort projekt, gravstensinventeringen, är nu klar. Samtliga gravvårdar på kyrkogårdarna i Kiruna kommun är fotograferade och registrerade. Dessa finns på CD-skivor hos föreningen.

Föreningen har skötselavtal med länsstyrelsen om de gamla fornlämningarna Leppäkoski o Pahtavaara, kopparhyttan o gruvan från 1650-talet.

Kiruna Forskarförening erbjuder tillgång till internetanslutna datorer i föreningens lokaler med tillgång till SVAR och till Genline. I forskarsalen finns även tillgång till mikrokort över församlingarna i Norrbotten län. Arkivet innehåller tidningsartiklar, böcker, kartor, intervjuer med privatpersoner, forskningsresultat, släktutredningar, facklitteratur m.m. I arkivet finns även Norrskensflamman för åren 1941-1985 och Norrlandsfolket på mikrofilm för 1925-1957, samt fotografier.

Externa länkar