Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Logotyp saknas

Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening uppstod när Södermanlands Släktforskarförening (SSF) upplöstes och delades upp mellan dess klubbar i länet.

Södermanlands Släktforskarförening (SSF) bildades år 1971 för att främja släktforskning genom utbildning, föredrag och studiebesök. Föreningen bestod av släktforskare från Södermanland. För att skapa ett närmare samarbete kom frågan upp att bilda lokala klubbar som skulle göra det lättare för flera medlemmar att delta i aktiviteterna och få närmare personlig kontakt. Medlemsavgiften var då 20 kronor per år.

Den 14 februari 1980 samlades 34 släktforskare för att bilda en släktforskarklubb för Katrineholm, Flen och Vingåker. Mötet leddes av ordföranden i Södermanlands Släktforskarförening Bror-Erik Olsson från Eskilstuna. Släktforskarklubben blev en lokalavdelning under Södermanlands Släktforskarförening.

1987 blev klubben medlem av Sveriges Släktforskarförbund.

Södermanlands Släktforskarförening ordförande Inga Eggerud avgick 1993 och efterträddes av Olof Danielsson som fick i uppdrag av klubbarna att avveckla Södermanlands Släktforskarförening. Innestående kapital delades mellan föreningarna i Södermanland. När Södermanlands Släktforskarförening avvecklades blev klubbarna fristående föreningar. Därför ändrade KFV Släktforskarklubb namnet till Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening vid årsmötet 1996.

Föreningen medlemsblad KFV Forskaren började ges ut 1995 med syftet att spegla föreningens verksamhet, förmedla information om släktforskning och hembygdshistoria.

I föreningens tidiga historia förekom samarbete mellan föreningar i Södermanland, Västmanland, Uppland och Stockholm. Dessa distriktsträffar upphörde 2001.

I dag samarbetar föreningen med släktforskarföreningarna i Eskilstuna-Strängnäs, Nyköping-Oxelösund, Östgöta Genealogiska Förening och DIS-Filbyter. De träffas flera gånger under året för att informera och planera gemensamma aktiviteter och utbildningar. Ett stort gemensamt projekt var släktforskarmässan i Eskilstuna 2009.

KFV har haft förmånen att i våra kommuner få disponera rum i de kommunala biblioteken för släktforskning. Det första forskarrummet i Katrineholm var det före detta "skomakarrummet" på Drottninggatan där föreningen även hade tillgång till telefon. Så småningom fick föreningen ett modernare forskarrum i Biblioteket Ängeln. Läsapparaterna som man förfogade över var bibliotekets. Då besökarantalet ökade inköpte föreningen egna läsapparater.

Många av föreningens erfarna släktforskare har lett studiecirklar som anordnats av studieförbunden i regionen. Det har gett många intresserade en bra start som släktforskare och gett föreningen nya medlemmar.

Utbildningar och temakvällar kring olika ämnen har gett forskarna kunskaper genom åren. På senare tid har mycket handlat om hur man kan använda sin dator i forskningen.

Under åren har föreningen erbjudit medlemmarna lärorika föreläsningar med intressanta föredragshållare från olika håll i landet såväl som lokala förmågor. Många ämnen har tagits upp bl.a. Fattigvården i äldre tider, Järnhantering på 1500 talet, Postgång i äldre tider, SVAR, Valloner, Oäktingar, Dataprogram, Barnmorskor i äldre tider, Släktforskning i USA, Farsoter. Dessa exempel visar att släktforskarnas intressen sträcker sig längre än till att studera sina anor.

KFV har också genom åren gjort gemensamma resor till landsarkiven i Uppsala och Vadstena där forskningen har omfattat mer än kyrkböcker, t ex domböcker, sockenprotokoll och bouppteckningar. Besöken har resulterat i en innerlig och varm kontakt mellan släktforskare.

Under några år gjorde föreningen studiebesök vid historiskt intressanta platser bl.a. arkiv, Alfred Nobel Bofors, Sveafallen och Ängelsberg Bruk. Man har också besökt kyrkor och kyrkogårdar inom KFV-området och det har gett medlemmarna en bredare kunskap kring socknarna.

Föreningen har under många år anordnat anbytarträffar, där forskare från hela landet med anor i ett visst område träffats för att söka sina rötter.

Ordföranden genom åren:

  • 1980–1983 Per Marner,
  • 1983–1992 Gunvar Christensson
  • 1992–2002 Olof Danielsson
  • 2002–2007 Christer Forss
  • 2007–2008 Olof Danielsson
  • 2008–2009 Åke Spets
  • 2009– Bengt Hurtig

Externa länkar