Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb - logotyp

Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb bildades i januari 1983 och är anluten till Sveriges Släktforskarförbund. Medlemsantalet är cirka 275 personer. Föreningen anordnar ett antal klubbmöten med anknytning till släktforskning varje år. Det kan gälla föredragshållare i aktuella ämnen eller medlemmar som visar sina forskningsområden. Klubbmötena ger möjlighet att knyta kontakt med andra forskare och utbyta erfarenheter. Lokal för klubbmöten hyrs genom Finska Föreningen på Ferlins väg, f d Karlbergskyrkan.

Karlskoga-Degerfors Släktforkarklubb under Släktforskningens Dag i mars 2011. Foto: Agne Adolfsson

Släktforskarhjälpen på biblioteket är till för att lösa frågor som uppkommer i forskningen, t ex svårlästa handstilar etc. Här finns ett antal erfarna släktforskare till hands för att möta medlemmarnas frågor. I bibliotekets forskarrum kan man bedriva sin forskning med hjälp av läsapparater för mikrokort omfattande Karlskoga och ett stort antal närliggande församlingar samt via datorer med Arkiv Digital, Genline och SVAR. Huvuddelen av mikrofilmade kyrkoarkivalier finns numera digitaliserade och tillgängliga via dator. Klubben bedriver kursverksamhet och ordnar nybörjarkurser i släktforskning samt hur man använder släktforskarprogram som DISGEN m.m. Medlemmar i klubben erhåller Strödda Annotationer som är ett organ för släktforskarföreningar i Örebro län.

Externa länkar