Källa

Från Wiki-Rötter
Version från den 28 februari 2012 kl. 15.09 av Jojje (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En källa ur släktforskningssynvinkel är det ursprung som information har. Ju närmare källan finns själva händelsen, ju mer tillförlitlig är den. Man brukar dela in källorna i olika grader, primära, sekundära och tertiära, beroende just på närheten till ursprungskällan och i hur många led informationen passerat.

För släktforskare är det oerhört viktigt att ange källor till sitt material. Utan källhänvisningar kan annars hela släktutredningar bli helt värdelösa. Man ska dock aldrig krångla till källhänvisningarna, utan det räcker med att man är tydlig och relativt kortfattad. Har någon berättat en släktanekdot, så ska man tydligt ange vem som återberättat den, och om vederbörande kan tala om vem som beskrev anekdoten, ska man ta med den informationen också, t.ex. "Muntlig berättelse av morbror Bosse, mars 2011, som påstod att hans farfar berättat historien för honom under en fisketur när han var barn."

En källa kan också vara en annan släktforskare som varit den som forskat fram just den uppgiften. Man får då förmoda att den släktforskaren har egna källhänvisningar, åtminstone fram till dess att man själv har funnit ursprungskällan och kan ange den.

Primär källa

Primär källa är en term för ursprungligt källmaterial. Primära källor kommer från den berörda tidsperioden och har inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering. En primär källa är vanligtvis den första formella publiceringen av ett visst resultat. Primära källor framför originellt tänkande, rapporterar en viss upptäckt eller delar ny information.

Primära källor skiljs från sekundära källor, som åberopar, kommenterar eller bygger vidare på primära källor, även om skillnaden inte är glasklar.

Primära källor kan exempelvis vara artefakter, brev, aktuella tidningsartiklar, fotografier, inspelningar, tal, diarier eller statistiska mätningar.

En födelseuppgift i en dop- och födelsebok är (vanligtvis) exempel på en primär källa (inklusive avbildningar i form av mikrofilm eller digitaliseringar).

Sekundär källa

Sekundär källa är en term för källmaterial som åberopar, kommenterar eller bygger vidare på primära källor. En sekundär källa är inte ett slags bevis, utan en redogörelse av ett bevis.

Sekundära källor kan exempelvis vara monografier, reportage eller olika sorters artiklar.

En födelseuppgift i en husförhörslängd eller en dödbok är exempel på en sekundär källa (inklusive avbildningar i form av mikrofilm eller digitaliseringar).

Tertiär källa

Tertiär källa är en relativ term för källmaterial som består av information som är insamlad från primära eller sekundära källor.

Tertiära källor kan exempelvis vara ordböcker, encyklopedier, läroböcker, manualer eller faktaböcker.

En födelseuppgift i en tryckt skrift är exempel på en tertiär källa.

Se också: