Hjälpsidor:Formatering

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Du kan formatera din text genom att använda wiki-markeringar. Detta består av vanliga tecken som stjärnor, apostrofer eller likhetstecken som har en speciell funktion i wikin, ibland beroende på deras position. Till exempel, för att formatera ett ord kursivt, så inkluderar du två apostrofer ''så här''

Textformateringsmarkering

Beskrivning Du skriver Du får
tecken (i rad) formatering – fungerar överallt
Kursiv text ''kursiv'' kursiv
Fet text '''fet''' fet
Fet och kursiv '''''fet & kursiv''''' fet & kursiv
Undgå wikiformattering <nowiki>ingen ''wikiformatering''</nowiki> ingen ''wikiformatering''
sektionsformattering – endast i början av en rad
Rubriker i olika nivåer
=nivå 1=
== nivå 2==
=== nivå 3===
==== nivå 4====
===== nivå 5=====
====== nivå 6======

En artikel med 4 eller fler rubriker skapar automatiskt innehållsförteckning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Horisontell linje ----
Punktlista
* ett
* två
* tre
** tre punkt ett
** tre punkt två

En nyrad kommer att bryta den första raden och påbörja en ny

 • ett
 • två
 • tre
  • tre punkt ett
  • tre punkt två
Numrerad lista
# ett
# två<br />som går över flera rader<br />bryter inte numreringen
# tre
## tre punkt ett
## tre punkt två
 1. ett
 2. två
  som går över flera rader
  bryter inte numreringen
 3. tre
  1. tre punkt ett
  2. tre punkt två
Definitionslista
;element 1
: definition 1
;element 2
: definition 2-1
: definition 2-2
element 1
definition 1
element 2
definition 2-1
definition 2-2
Använd definitionslista för att skapa indrag
: Enkelt indrag
:: Dubbelt indrag
::::: Multipla indrag
Enkelt indrag
Dubbelt indrag
Multipla indrag
Blandning av olika typer av listor
# ett
# två
#* två punkt ett
#* två punkt två
# tre
#; tre element ett
#: tre def ett
# fyra
#: fyra def. ett
#: detta ser ut som en fortsättning på # fyra
#: och används ofta istället för <br />
# fem
## fem sub 1
### fem sub 1 sub 1
## fem sub 2

;element 1
:* definition 1-1
:* definition 1-2
:
;element 2
:# definition 2-1
:# definition 2-2

Användandet av #: och *: kan ses som okonventionellt.

 1. ett
 2. två
  • två punkt ett
  • två punkt två
 3. tre
  tre element ett
  tre def ett
 4. fyra
  fyra def ett
  detta ser ut som en fortsättning på # fyra
  och används ofta istället för <br />
 5. fem
  1. fem sub 1
   1. fem sub 1 sub 1
  2. fem sub 2
element 1
 • definition 1-1
 • definition 1-2
element 2
 1. definition 2-1
 2. definition 2-2
Förformatterad text
 förformatterad text med
 ett '''mellanslag''' i
 ''början'' av raden

This way of preformatting only applies to section formatting, and character formatting markups are still effective.

förformatterad text med
ett mellanslag i
början av raden

Paragrafer

MediaWiki ignorerar vanliga radbrytningar. För att starta en ny paragraf, lämna en tom rad. Du kan också forcera en radbrytning i en paragraf med HTML-taggen <br />.

HTML

Vissa HTML-taggar är tillåtna i MediaWiki, till exempel <code>, <div>, <span> och <font>. Dessa fungerar vart du än sätter in dem.

Beskrivning Du skriver Du får
Överstruket <del>Överstruket</del> eller <s>Överstruket</s> Överstruket
Text med fixerad bredd <tt>Fixerad bredd</tt>eller <code>källkod</code> Fixerad bredd
Citat

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text <blockquote> citat citat citat citat citat citat </blockquote> text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

citat citat citat citat citat citat

text text text text text text text text text text text text
Kommentar <!-- Detta är en kommentar -->

Text kan bara synas i redigerafönstret.

Helt förformaterad text

<pre>på detta sätt är alla markeringar '''ignorerade'''.</pre>

 på detta sätt är alla markeringar '''ignorerade'''.
Skräddarsydd förformaterad text

<pre style="CSS text">på detta sätt är alla markeringar '''igonerade''' och formaterade med enn CSS-text</pre>

 på detta sätt, till exempel, så är alla '''igonerade''' markeringar tar hänsyn till webbläsarsorleken, genom att automatiskt lägga till nyrader dynamiskt.

Interna wikilänkar

Interna länkar används för att förtydliga termer och för att guida läsare vidare till relevant information:

 • Älgen (Alces alces) är det största hjortdjuret. Hanen benämns tjur och honan ko. En ko som ännu ej fött någon avkomma (kalv) kallas kviga. Älgen kallas ofta för "skogens konung".

Exemplet ovan är taget från artikeln älg och länkar till flertalet relevanta artiklar så som ko, tjur och kalv. Dessa ords respektive kanske ses som självklar, men tänk på att skriva ut det självklara.

Interna länkar skapas genom att man sätter ordet som man vill länka mellan ett dubbelt par hakparenteser:

För termer som inte är formaterade på samma sätt som den relaterade artikelns titel så får man använda sig av en annan metod. Ett exempel på en term som använder sig av detta är "hjortdjuret" från exemlpet från älg-artikeln.

För att länka ordet hjortdjuret till den relevanta artikeln så finns det två tillvägagångssätt:

Det första är det rekommenderade och smidigaste i detta fallet. Det undre används för att länka ord som inte har en del av artikelnamnet i sig. Detta kan användas om man till exempel ska länka till kapitlet om älgjakt i artikeln om älgar:

Om en wikilänk går till en artikel som inte finns så blir länken röd tills det att artikeln finns.

Externa länkar

En extern länk är en länk som går till en sida som inte tillhandahålls av någon av Wikimedias projekt eller en länk till en äldre version av en artikel och liknande.

För att skapa en extern länk så börjar man med en hakparentes ([) följd av webbplatsens URL som ska inledas med http:// eller https://. Efter URLen så sätter man ett mellanslag och sedan skriver man de ord som ska länka till sidan, ofta brukar det vara sidans titel.

Man kan även länka till en webbplats bara genom att skriva URLen.

Använda bilder

Koden för att lägga in en bild i en artikel ser i princip ut så här:

[[Fil:bildnamn.filändelse]]

För att lägga till bildtext, ändra storlek, etc, kan man lägga till fler variabler, åtskilda med |-tecken:

[[Fil:bildnamn.filändelse(|alternativ1)(|alternativ2)(|...)(|bildtext)]]

Det som är inom parentes är valfritt.

För att lära dig mer om hur man formaterar bilder i wiki besök Wikipedias instruktion Illustrationer

Ladda upp en bild

För att ladda upp en fil klicka Välj "Ladda upp fil" i vänster meny under Verktygslåda. Kom ihåg att inte ladda upp upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse.

Använda mallar

=== Vad är en mall? ===

Mallar är ett sätt att skapa standardiserade textavsnitt som man vill ska förekomma i många artiklar, och är ett utmärkt att göra det lättare att navigera mellan närbesläktade artiklar.

Här är en kort beskrivning hur en enkel mall fungerar. Om du skapar en artikel som heter "Mall:Hej" med innehållet:

Hej! Detta är en hälsning.

har du skapat din första mall! Om du sedan lägger till koden:

{{Hej}}

i en annan artikel kommer texten "Hej! Detta är en hälsning" att synas istället för {{Hej}}. Mallens innehåller är inplockat i artikeln.

Nu kan du använda {{Hej}} i vilken artikel som helst för att visa hälsningen. Om vi då använder denna mall i hundra artiklar och ändrar mallens innehåll till:

Hej och välkommen!

och sedan besöker någon av de hundra artiklarna som använt mallen kommer du att se "Hej och välkommen!" istället för "Hej! Detta är en hälsning". Du har alltså ändrat innehållet i hundra artiklar utan att röra dem enbart genom att ändra i mallen.

Använda en existerande mall

För att lägga in en mall som redan existerar, skriv {{mallensnamn}}. När du sparar texten förvandlas mallen till den text som finns angiven i mallen. (I redigeringsläge kan du se vilken mall som används i en artikel.)

Redigera eller skapa en mall

Du redigerar eller skapar en mall precis som du skapar en artikel. Sök tex på Mall:Kyrkor och finns det ingen mall kan du välja att skapa en.

Skapa en stubbe

En stubbe är en artikel som bara är påbörjad. Har du bara lite information om ett ämne kan du skapa en stubbe i hopp om att någon utökar artikeln. Genom att lägga in texten {{Stubbe}} längst upp i artikeln du skapar kommer automatiskt information om att artikeln är en stubbe fram.