Herrljunga Släktforskare

Föreningens logotyp

Herrljunga Släktforskare som har sitt säte i Herrljunga i centrala Västergötland. Föreningen som är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund och bildades i maj 2012 är ideell, samt politiskt och religiöst oberoende.
Föreningens ändamål är, att inom föreningens verksamhetsområde, samla personer som är intresserade av
släktforskning och lokalhistoria.


Som medlem i Herrljunga släktforskare får medlemmarna hjälp med att:

  • Söka efter dina rötter.
  • Veta mer om släktforskning.
  • Få tips om kurser och studiecirklar.
  • Få tips om källor och metoder som hjälper dig i din släktforskning.
  • Se exempel på hur du kan ordna dina forskningsresultat, tex. med hjälp av din dator och olika dataprogram.
  • Få kontakt med andra släktforskare med samma forskningsområde.
  • Få del av andras kunskaper och erfarenheter i släktforskning.

Medlemskap är öppet för alla, oavsett bostadsort, som önska verka för föreningens målsättning.


Externa länkar