Hantverk

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar ofta hela processen och det färdiga resultatet beror på i hög grad hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga eller fallenhet. Historiskt sett har hantverkarna organiserat sig i gillen och skrån, som ansvarade för utbildning och yrkesutveckling. När hantverkarna så småningom slog sig samman i större grupper för att rationalisera sitt arbete, skapades de första industrierna, manufakturerna. När man sedan gick ytterligare längre i rationaliseringen och specialiseringen av framställningen av varor, övergick industrin till att bli det vi kallar för fabriker.

Se även