Hallands Släktforskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Hallands Släktforskarförenings logotyp

Hallands Släktforskarförening (fram till 2008-06-28 Hallands Genealogiska Förening) är en ideell förening bildad 1982. Föreningen har som mål att utveckla halländsk släktforskning, sprida kunskap om, och skapa intresse för släktforskning samt bidra till att bevara det halländska kulturarvet i bild och skrift. Man vill samarbeta med biblioteken så de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för släktforskarna och vill förbättra villkoren för släktforskning genom att göra släktforskarnas källmaterial mer tillgängligt genom avskrifter, register etc. och verka för goda forskningsmöjligheter i berörda institutioner.

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Historik

Initiativet till bildandet av en halländsk släktforskarförening togs av Nils G. Stenström. Som medlem i Västra Sveriges Genealogiska Förening hade denne till Göteborg utflyttade hallänning till sin hembygd kallat hallänningar, en del redan tillhöriga VSGF, till Hallarnas hembygdsgård den 19 september 1981 i och för bildandet av en särskild halländsk regionförening för släktforskning. Föreningen bildades den 28 oktober 1981, varvid interimsstyrelsen fick följande sammansättning: Ordf. Karl-Wilhelm Rohlin, Slöinge, kassör Ivar Larsson, Tvååker, sekr. Ingrid Thorén, Halmstad, övriga närvarande var Ludvig Kollberg, Sven Tengnäs, Halmstad och Rolf Åkesson, Knäred.

I början hade HGF ingen egen föreningslokal. Genom föreningen Gamla Halmstads tillmötesgående fick föreningen år 1986 ett litet rum i Brooktorpsgården vid Kyrkogatan, där man kunde förvara våra handlingar. Den stora salen en trappa upp, kunde användas för sammanträden av olika slag. Föreningens litteratur, uppslagsverk och förteckningar över källmaterial, avskrifter och mycket annat finns numera samlat i den nya föreningslokalen på söder i Halmstad.

I september 1986 startades utgivandet av en egen medlemstidning, Hallandsfarares Information. Förr kallades hallänningar även för hallandsfarare, vilket finns belagt mellan åren 1208 och 1746, varför föreningen tyckte, att det var ett lämpligt namn för en tidning, där man söker sina rötter.

Externa länkar