Grenadjär

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Svensk grenadjär, illustration av Emil Maxén

En grenadjär var ursprungligen soldat som vid strid hade till uppgift att kasta handgranater (fr. grenade). I Sverige förekom grenadjärer redan under Karl XI:s tid. Sådana uttogs under hela 1700-talet till ett antal av först 12, senare 15 och slutligen 18 ur varje kompani och förenades bataljonsvis till en pluton eller för hela regementet till en "division". De skulle vara minst tre alnar långa och av ståtligt utseende. De bar höga, spetsiga grenadjärmössor av styvt läder (på 1700-talet av vadmal eller, för befälet, av sammet), framtill försedda med en stor mässingsplåt. Vid gardesregementena användes vid 1900-talets början av Karl XIV Johan anskaffade grenadjärmössor av björnskinn, vilka var av fransk modell från Napoleon I:s tid. I svenska armén fanns vid 1900-talets början grenadjärnamnet bevarat för vissa regementen, näml. Livregementets grenadjärer, Första och Andra livgrenadjärregementet, Karlskrona grenadjärregemente och Vaxholms grenadjärregemente. I modern tid fanns namnet kvar i Livregementets grenadjärer (I 3), som avvecklades 2000, och Livgrenadjärregementet (I 4), som lades ned 1997.

Svenska grenadjärregementen

  • Livregementet till fot (1893–1904)
  • Livregementets grenadjärer (1904–2000)
  • Första livgrenadjärregementet (1816–1927)
  • Livgrenadjärregementet (1928–1997)
  • Andra livgrenadjärregementet (1816–1927)
  • Karlskrona grenadjärregemente (1902–1927)
  • Vaxholms grenadjärregemente (1902–1927)