Genealogiska Samfundet i Finland

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
GSF-logga.png

Genealogiska Samfundet i Finland (på finska Suomen Sukutututkimusseura) är en år 1917 grundad vetenskaplig förening, som åtnjuter statsunderstöd för sin verksamhet. Samfundet är tvåspråkigt och har idag cirka 5.950 medlemmar.

Samfundets ändamål är att främja genealogisk och personhistorisk forskning samt att sprida kännedom om dess resultat. Genealogiska Samfundet i Finland är de finska släktforskarnas riksomfattande organisation, vars syfte är att på alla sätt främja den släkt- och personhistoriska forskningen i Finland. Genom sin verksamhet strävar föreningen till att göra släktforskandet känt för allmänheten samt att sprida information om släktforskningens resultat.

Skolning och information

Genealogiska Samfundet i Finland värnar om fortbildningen för släktforskare och erbjuder årligen ett stort antal föredrag, kurser, temadagar och seminarier. Tidningen Sukutieto publicerar för forskningsarbetet väsentliga och intressanta artiklar. Föreningens tidsenliga internetsidor innehåller viktig och aktuell information. Föreningen fungerar också som kontaktlänk mellan släktforskare och erbjuder ett forum för dialog och utbyte av information.

Också en vetenskaplig förening

Genealogiska Samfundet i Finland är också en vetenskaplig förening, som sedan 90 år tillbaka upprätthåller Nordens största släkt- och personhistoriska specialbibliotek. Föreningen publicerar den 80:de årgången av tidskriften Genos, som är vetenskapligt redigerad samt sedan år 1917 Genealogiska samfundets i Finland Årsskrift. Bägge är s.k. referee-publikationer. Alltsedan grundandet har föreningen varit medlem av Vetenskapliga samfundets delegation.

Nära samarbete och kanaler för påverkan

Genealogiska Samfundet i Finland idkar nära samarbete med ca 70 lokala släktforskarföreningar. Föreningen samarbetar också med andra riksomfattande intressenter inom den släkt- och personhistoriska forskningen, såsom Finlands släkthistoriska förening, Karjala-tietokantasäätiö, Karelska Förbundet, Heraldiska Sällskapet i Finland och Finlands Hembygdsförbund. Föreningen har skapat goda och fungerande kontakter till de myndigheter som står släktforskarna nära, såsom arkivverkets olika avdelningar, dataskyddsombudets kansli, Kyrkostyrelsen och undervisningsministeriet. Föreningens representanter blir även hörda av riksdagens utskott.

Intressebevakning för släktforskare

Genealogiska Samfundet i Finland strävar till att med olika medel stöda såväl den enskilda släktforskaren som de lokala släktforskarföreningarna. I praktiken innebär detta att föreningen distribuerar och förmedlar information om släktforskningens källor och forskningsmetoder samt försöker underlätta användningen av arkiverat material. Detta innebär också juridisk intressebevakning, en fråga som på senare år fått en alltmer framträdande plats i föreningens verksamhet.

Verksamheten är indelad i fyra sektioner:

  • Helsingfors lokalavdelning
  • Publikationssektionen
  • Sektionen för informationsteknologi
  • Sektionen för forskning och utbildning

Samfundet publicerar tidskrifterna Genos och Sukutieto (Släktinformation), en årsbok Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift samt serien Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland.

Medlemsavgiften för år 2014 är 39 € och ständig medlem betalar en engångsavgift på 780 €.

Kontaktuppgifter

Genealogiska Samfundet i Finland
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors

Telefon: – byrå 010 387 7900 – bibliotek 010 387 7901 – verksamhetsledare 010 387 7902

E-post samfundet@genealogia.fi Bibliotekets e-post: kirjasto@genealogia.fi

Externa länkar

Se även