GeneWeb: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

2 februari 2015

3 december 2013

  • nuvarandeföregående 14.043 december 2013 kl. 14.04Jojje diskussion bidrag 642 byte +642 Skapade sidan med ''''GeneWeb''' är ett genealogiprogram med ett webbgränssnitt. Det kan användas nedkopplad eller som en webbtjänst. Den använder tekniker för släktskaps- och blodsbandsb...'