Paleografi

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från Gammal handstil)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Exempel på 1600-tals handskrift som kan vara svårtolkad för den som inte studerat paleografi. Sidan innehåller t ex ovanligt många varianter av bokstaven S.

Paleografi (av grekiskans παλαιός, "gammal", och γράφω, "skriva") är vetenskapen om skriftens utveckling och användning i äldre tid, samt i släktforskningssammanhang, läsning och tolkning av äldre handskrifter.

Etymologi

Första gången termen "paleografi" användes var omkring år 1708 av Bernard de Montfaucon, en benediktinmunk vars Palaeographia graeca förblev ett standardverk inom området i mer än ett århundrade.

Släktforskning

För "vanliga" svenska släktforskare är det främsta problemet att man sedan medeltiden använt sig av den "tyska (nygotiska) stilen", vilken innehåller ett antal varianter på bokstäver som idag känns föråldrade. Den tyska handstilen motsvarades också av den tryckta frakturstilen, som även den kan vara svår att läsa för dagens svenskar. Dagens handstil är inte ny, utan egentligen äldre än den tyska handstilen, och kallas latinsk handstil. Den latinska handstilen har använts i södra Europa sedan antiken (se exempel till höger Codex Mendoza).

Också gammalstavningen, äldre benämningar och personliga stilar utgör ett problem för den som försöker läsa äldre handstilar. Det är alltså inte bara bokstävernas utseende och variation som gör läsningen svårare.

För mer erfarna släkt- och historieforskare utgör de medeltida handskrifterna som varierade stort mellan olika europeiska regioner, de största problemen.

Handböcker

(böcker från de övriga nordiska länderna är användbara även vid svensk handskriftstolkning - och vice versa)

Codex Mendoza, en spansk handskrift från 1540 som bl.a. beskriver aztekernas hieroglyfer.

Sverige

 • Berggren, Ulf & Thorsell, Elisabeth - Vad står det? Handbok i handskriftsläsning (2017), Stockholm, Sveriges Släktforskarförbund (ISBN 9789188341082)
 • Anderö, Henrik & Thorsell, Elisabeth (2004). Läsebok för släktforskare: lär dig tyda och läsa gammal handstil. 3., rev. utg. Västerås: Ica
 • Brøndum-Nielsen, Johannes (red.) (1944). Nordisk kultur: samlingsverk. 28, Palæografi, A, Danmark og Sverige. Stockholm: Bonniers
 • Lintrup, Jorge (2013). Släktforskarens Arbetsbok, Hjälpreda och övningsbok för nybörjare och studiecirklar. Stockholm, Sveriges Släktforskarförbund.
 • Swedlund, Robert & Svenonius, Olof (red.) (1948). Svenska skriftprov 1464-1828: texter och tolkningar. 2. uppl. Stockholm: Geber
 • Svensson, Lars (1974). Nordisk paleografi: handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov. Lund: Studentlitteratur.
 • Åberg, Alf (1979). Läsning av gamla handstilar. 7. uppl. Stockholm: Genealogiska Föreningen. Finns nu på CD, kan köpas av föreningen.
 • Riksarkivet (SVAR): Paleografi - en studie i handskriftsläsning (CD-rom), upplaga 1:4, ISBN 91-973145-6-8

Danmark

 • Hjelholt, Holger (red.) (1975). Skriftprøver fra tiden efter reformationen til midten af 19. aarh. med tekstlæsninger. 5. opl. Viborg:
 • Kroman, Erik (1951). Middelalderlig skrift: skriftpröver og transskriptioner : til universitetsundervisning og til selvstudium. København: G.E.C. Gad
 • Kroman, Erik (1975). Skriftens historie i Danmark: fra reformationen til nutiden. 4. opl. Viborg:
 • Simon, Georg (1981). Gotisk skrift: læsning af slægts- og lokalhistoriske kilder. [1. udg.], 4 opl. København: Dansk historisk håndbogsforl.

Norge

 • Johannessen, Knut (2007). Den glemte skriften: gotisk håndskrift i Norge. Oslo: Universitetsforl.
  (Den f.n. i Norden modernaste och mest omfattande läroboken i paleografi)
 • Seip, Didrik Arup & Brøndum-Nielsen, Johannes (red.) (1954). Nordisk kultur: samlingsverk. 28, Palæografi, B, Norge og Island. Stockholm: Bonniers
 • Tretvik, Aud Mikkelsen & Haarstad, Kjell (1993). Gotisk skrift: laerebok med tekster fram 1485 til 1875. Trondheim: Tapir.

Tyskland

 • Minert, Roger P. (2004). Alte Kirchenbücher richtig lesen. : Hand- und Übungsbuch für Familiengeschichtsforscher. Wuppertal: E. und U. Brockhaus.
 • Grun, Paul Arnold (1966). Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen: Wörterbuch lateinischer und deutscher Abkürzungen des späten Mittelalters und der Neuzeit. Limburg/Lahn: Starke. Nytryck 2002.
 • Grun, Paul Arnold (1984[1935]). Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Limburg a/d Lahn: Starke. Nytryck 2002.

Sydeuropa

 • Cappelli, Adriano (1967). Lexicon abbreviaturarum: Dizionario di abbreviature latine ed italiane. 6. ed. Milano: Hoepli
Sedan 1899 utgiven i sex upplagor.
Cappelli, Adriano (1928). Lexicon abbreviaturarum: Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen .... Leipzig:
1901 och 1928 i tysk utgåva. Onlineupplaga av tyska utgåvan
 • Manual de Paleografía Latina 94-sidig PDF-fil med beskrivning av olika typer av latinsk handskrift från den romerska eran till uppkomsten av den tryckta skriften. Förklaringarna stöds med bilder av manuskript. Dokument av Juan-José Marcos. Januari 2011.