Gårdar och arrenden. Jämtlands och Härjedalens bygsellängder 1601-1645

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Författare: Georg Hansson, Olof Holm

Utgivare: Jämtlands läns fornskriftsällskap. Riksarkivet i Östersund

Tryckår: 2023

Sidor: 306

ISBN: 9789198704457

Bygsellängderna innehåller uppgifter om arrendeavtal på kronans gårdar och avradsland och om den speciella avgift, bygseln, som samlades in i samband med att avtalen ingicks . I fogdarnas handskrivna räkenskaper upptas bygselintäkterna tillsammans med saköresintäkterna (böterna). Denna bok anknyter på så sätt till Fornskriftsällskapets tidigare utgåva Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (2016)"

Externa länkar

https://fornskrift.se/