Fyrk

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från Fyrktalslängder)
Hoppa till: navigering, sök

Fyrk är ett ursprungligen ett mynt med värde ca 1/4 öre, slaget i Sverige första gången 1478. Fyrk eller fyrktal var även under perioden med graderad rösträtt, från 1862-1909, det mått som användes för att ange röststyrkan i kommuner på landet. Fyrktalslängder finns oftast i de kommunala arkiven.

I landskommunerna hade de som betalade inkomstskatt rösträtt på kommunalstämman. Den beskattade inkomsten kunde komma från jordbruksfastighet, lön, rörelse eller kapital. Ju högre skatt man betalade, desto fler fyrkar fick man. Enligt 1862 års kommunallagar beräknades fyrktalet på följande sätt. För den jord som var satt i mantal motsvarade ett helt mantal hundra fyrkar, oavsett vilken skatt som jorden taxerades för. Rösträtten för inkomst från utarrenderad jord gavs till brukaren, inte ägaren. Kvinnor kunde ha kommunal rösträtt vid denna tid om de var myndiga och hade egen inkomst. För gifta kvinnor var mannen förmyndare. Fyrktals-systemet upphörde 1909 och ersattes med en 40-gradig skala (man kunde ha max 40 röster), som i sin tur slopades 1921 och ersattes med det nuvarande systemet med en röst per röstberättigad. Fyrktalet behölls dock fram till 1937 för att beräkna vägavgifter, m.m.