Fjärdingsman

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Klubba-m.jpg
Fjärdingsmän.jpg

Fjärdingsman var i Sverige länge ett lokalt förtroendeuppdrag som kan jämföras med sexmannens, men utvecklades under slutet av 1800-talet till en lägre statlig tjänst, oftast på deltid. Fjärdingsmannen biträdde kronolänsmannen med indrivning, polisverksamhet, vägtillsyn och annat.

Fjärdingsmännen skulle tjänstgöra som polismän, avge rapporter om brott m.m. till länsmannen eller kronofogden samt hjälpa till med uppbörden av skatter och avgifter. Från början tillsattes en fjärdingsman i varje fjärdedel av ett härad, men från 1850 kom standard istället att bli en fjärdingsman i varje socken. År 1925 likställdes de med polismän, och från 1948 fick de polisutbildning. År 1954 ersattes benämningen fjärdingsman med titeln poliskonstapel, och med polisväsendets förstatligande i mitten av 1960-talet avskaffades fjärdingsmannasysslan helt.

Benämningen fjärdingsman (i dagligt tal tidigare oftast "fjärsman") har sitt ursprung i häradets indelning i fjärdingar. Titeln försvann 1954 men lever kvar i nostalgiskt populärkulturella alster som exempelvis Åsa-Nisse, samt i Sven Delblancs romanserie om Hedeby (som TV-producerats under namnet Hedebyborna).