Upplands Släktforskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upplands Släktforskarförenings logotyp

Upplands Släktforskarförening (tidigare Föreningen Släktforskare i Uppland) har sitt säte i Uppsala där föreningen har sin mesta verksamhet. Medlemsantalet var 2010 cirka 470 personer. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens logotyp "Runslingan" är en avbildning av runslingan på Sjustablocket i Skoklosters socken. Texten lyder: "Runa lät göra minnesvården efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges (?) söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i Holmgård i Olovskyrkan. Öpir ristade runorna."

Föreningen hyr tillsammans med Gamla Uppsala Hembygdsförening lokaler i Gamla Uppsala. Föreläsningar och större möten hålls dock i Uppsala landsarkivs lokaler.

Upplands Släktforskarförenings medlemstidning heter Runslingan och kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på 800 exemplar, varav cirka 150 går ut som utbytestidningar.

Soldatregistret Uppland[1] har arbetat som en projektgrupp inom föreningen. Arbetet startade kring 1989. Inriktningen var från början att inventera samtliga soldater i yngre militära indelningsverket åren 1682-1901 i landskapet Uppland, oavsett regemente. Idag registreras Upplands Regemente, Livregementet till häst, Norra och Södra Roslagens Båtsmän och även Tremännings och Femmänningsregementen samt den del av Västmanlands Regemente som nu idag eller tidigare tillhört Uppland eller Uppsala län. Nu finns över 42 000 militärer registrerade tillsammans med 25 000 hustrur och 73 000 barn. Frågor eller kompletteringar till registret mejlas helst till soldreg@gmail.com.

Externa länkar


Referenser: