Födelsebok (Födelse- och dopbok, Dopbok): Kyrkbok för anteckning om tid och plats för födelse, föräldrar, förnamn, dop, legitimitet m m. Dopböcker förekommer sporadiskt från 1600-talets förra hälft. Senare tillkommer även uppgifter om datum för födelsen. Till en början redovisas ibland endast faderns namn. Uppgifter om moderns namn, moderns kyrktagning samt om dopvittnen (faddrar, testes) finns som regel med från 1600-talets senare del. Från omkring år 1800 redovisas även i många fall moderns ålder och bokens benämning blir genomgående födelse- och dopbok. För tiden innan födelse- och dopböcker är bevarade kan notiser om dop ibland återfinnas i kyrkans räkenskaper.

Födelsebok från Tuna socken, Medelpad, år 1813

Internationellt

I Europa finns det anteckningar över dop, vigslar och begravningar bevarade tidigast från 1300-talet. Det är sällsynt med kompletta register över samma församling. De äldsta noteringarna finns i Frankrike och Italien, och äldst är en förteckning över begravna i den lilla staden Givry, i östra Frankrike, med början 1334. Uppteckningar för åren före 1500 är sällsynta. I länderna norr och västerut i Europa är de äldsta uppteckningarna från slutet av 1400-talet, och mycket sällsynta. I Norden finns inga kända medeltida kyrkböcker.