Emigration

Från Wiki-Rötter
Version från den 29 december 2010 kl. 15.44 av Jojje (diskussion | bidrag) (Kompletteringar)
Hoppa till: navigering, sök
Italienska emigranter/immigranter

Emigration (lat. emigratio 'utvandring', av emigro 'utvandra'), utvandring. Att lämna ett ursprungsland, en plats eller område för att resa till ett annat för en lång tid framåt. Emigration är samma sak som immigration, fast sett ur ursprungslandets perspektiv, medan immigration är det perspektiv mottagarlandet har. Mänsklig utvandring före nationalstaternas existens kallas migration. Utvandringen ifrån Europa till USA under främst 1800-talet kan ses som klassiskt exempel på emigration i stor skala.

Det finns många anledningar till varför människor emigrerar. Somliga har emigrerat av religiösa eller politiska skäl, efter att kanske ha blivit förföljda i sitt hemland. Andra har sett en bättre framtid i det land de flyttat till. Bättre levnadsförhållanden och en växande industrialism och urbanisering ledde i Europa till en överbefolkning, då jorden inte längre kunde föda alla. Många åkte iväg för att arbeta upp ett kapital, för att sedan återvända och få en bättre levnad i hemlandet. Andra kanske bara hade tänkt samma sak, men blev kvar. Vissa har personliga skäl såsom äktenskap, och en del människor lever i rika länder med kallt klimat väljer att flytta till varmare klimat när de går i pension.

En av de viktigaste orsakerna till emigration är utan tvekan krig. Emigrationen till Amerika tog fart efter Napoleonkrigen i Europa, och efter bägge världskrigen emigrerade miljoner européer, bort från ett förstört Europa.

Många associerar ordet emigration till den svenska emigrationen till Nordamerika, men man får absolut inte glömma bort att Sverige stod för en ytterst liten del av den europeiska emigrationen. Länder som Irland, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Grekland, Ryssland och Polen, producerade mångfalt med emigranter, och dessa förändrade hela jordklotets demografi. Befolkningarna i länder som USA, Kanada, Brasilien, Argentina, resten av Latinamerika, Australien och Nya Zeeland består i huvudsak av ättlingar till dessa emigranter.

Även om definitionerna kan vara vaga och variera något, ska utvandring/invandring inte förväxlas med fenomenet ofrivillig migration, till exempel slavexport, folkförflyttningar eller etnisk rensning. Dock kan dessa företeelser vara direkta orsaker till att människor söker sig bort i ett senare skede.

Se även