Emigrantinstitutets Vänner

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Föreningens logotyp
Emigrantinstitutets Vänner bildades 1984 för att stödja Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Hittills har ca. 2 miljoner kronor investerats i dataanläggningar, utställningar m.m. Föreningen ger ut tidningen Emigranten med två nummer per år. Vänföreningen välkomnar alla intresserade och har medlemmar från hela Sverige och delar av Amerika. Årsmöte hålls i början av augusti månad. Medlemmarna erhåller vartannat år en nyutkommen bok ur Vänföreningens skriftserie.

Medlemsavgiften är 200:-
Familjemedlem 50:-
Institutioner och föreningar 300:-
Pg. 483 81 61-0, Bg. 459-6375

Vänföreningens ordförande är Richard Grügiel, skattmästare Bertil Fransson, sekreterare Gunilla Grügiel.