Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Socken-/Församlingsbeskrivning

Här kan man beskriva socknen.

Historik

Socknen bildades troligen i slutet av medeltiden. Den nämns första gången 1535. År 1804 inrättades i Edsele en extra ordinarie predikantbefattning som på 1830-talet ombildades till komministratur. Edsele var annex till Ramsele från äldsta tid till 1912, då socknen den 1 dec avskildes till eget pastorat (enligt beslut av 31 dec 1902). År 1985 lades Edsele åter som annex till Ramsele. De äldre kyrkböckerna har förkommit.

Geografiska platser

Byar

Backe, Berg (Hälsjöberget), Björkå, Björnberget, Brudbäcken, By, Eldsjö, Fjällbohög, Gammelmo, Gideåberg, Grundtjärn, Gässjö, Hällingsås, Hällåsen, Knapperberget, Kyrkjorden, Lövåsen, Nordanåker, Norrboholm, Norrby, Norrnäs, Näs, Ramneå, Salsjön, Skog, Stensjö, Stormyråsen, Strocknäset, Tjärnbotten, Tynnerås, Utanede, Vike, Vägersjön, Åkerö, Ås, Åsen, Ödsgård.

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: Tidsperiod/Namn för Pastorat
Kontrakt: Tidsperiod/Namn för Kontrakt
Kyrklig samfällighet: Tidsperiod/Namn för Kyrklig samfällighet
Stift: Tidsperiod/Namn för Stift
Fögderi: Tidsperiod/Namn för Fögderi
Länsmansdistrikt: Tidsperiod/Namn för Länsmansdistrikt
Landsfiskalsdistrikt: Tidsperiod/Namn för Landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: Tidsperiod/Namn för Kronofogdedistrikt
Län: Tidsperiod/Namn för Län
Härad: Tidsperiod/Namn för Härad
Tingslag: Ramsele
Domsaga: Tidsperiod/Namn för Domsaga
Kommun: Tidsperiod/Namn för Kommun
Landskap: Tidsperiod/Namn för Landskap
Militär indelning: Tidsperiod/Namn för Militär indelning

Digitalt material

 • Arkiv Digital
 • Genline
 • SVAR
 • Sveriges befolkning
 • Sveriges dödbok
 • Här anges digitalt material som finns tillgängligt som t ex publicerade CD/DVD-skivor, databaser, digitaliserade arkiv och liknande. Namnge dem och skapa en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Tryckt litteratur

Familjeregister

De bristfälliga kyrkböckerna kompletteras av boken Familjer i Edsele 1694–1808 (Genealogiska föreningens släktböcker 15) av Håkan Skogsjö, Stockholm 1987, 110 sidor.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier
 • Husförhörslängder 1807–1898
 • Flyttningslängder 1838–1894
 • Födelseböcker 1818–1897
 • Vigselböcker 1818–1897
 • Dödböcker 1818–1897
 • Kyrkoräkenskaper 1732–1879
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga militära arkivalier.
Övriga arkivalier
 • Här kan man nämna övriga arkivalier.

Lokala arkiv

 • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

 • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

 • Här kan man nämna föreningar som har koppling till församlingen/socknen och släktforskning och ge dem en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla dessa föreningar placeras under "Externa länkar".

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

 • Här kan man lista externa länkar med koppling till församlingen/socknen och släktforskning.

Fotnoter