Dissenter

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

En dissenter (från engelskans dissenter[1]) är en person som har en egen mening eller är oenig om något i förhållande till flertalet (jämför latin dissentire som betyder "oenighet, vara av en annan mening"). Beteckningen används för främmande trosbekännare (även "särkyrkoman"[2]; "frikyrkoman", "frikyrklig" eller "nonkonformist") som är avvikande i forhållande till den i ett land dominerande. (Dissenter är i grund och botten samma sak som dissident[3], fast det senare ordet har kommit att få en glidning åt det politiska hållet, och är numera synonymt med "politiskt avvikande" i t.ex. totalitära stater. Fredspristagarna Alexandr Solzjenitsyn och Andreï Sakharov i det forna Sovjetunionen, Aung San Suu Kyi i Burma, och Liu Xiaobo i Kina, är kända dissidenter.)

Dissenterlagarna är lagar stiftade 1860 och 1873 som gav dem som ville lämna Svenska kyrkan rätt att göra detta under förutsättning att de gick in i ett av staten godkänt samfund. 1873 års förordning hade laga kraft ändå fram till 1951 års religionsfrihetslag[4].

Se även:Fotnoter:

  1. Elias Wessén: "Våra ord - Deras uttal och ursprung - Kortfattad etymologisk ordbok", Norge 1999.
  2. Björn Collinder: "Nya ordhandboken" Kungälv 1990.
  3. Svenska Akademiens Ordbok SAOB spalt: D1643; tryckår: 1916.
  4. K.F. ang främmande trosbekännare och deras religionsöfning den 31 oktober 1873; Förordning angående främmande trosbekännare och deras religionsöfning (1860)