Diaspora

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Diaspora (grek. "förskingring" i betydelsen "kringspriddhet"), ursprungligen syftande på judarnas tvångsbosättning utanför sitt hemland, "i förskingringen", först under den babyloniska fångenskapen och sedan efter den romerska fördrivningen. Men idag använt också för att beteckna många andra etniska gruppers bosättning utomlands, ofta men inte alltid som resultatet av en ofrivillig migration. Diaspora är också en beteckning på den grupp som lever i förskingringen.