Dagsverke, det arbete som en arbetare, t.ex. en lantarbetare, statare eller torpare utförde på en dag. I Skåne, Halland och Blekinge var det synonymt med hoveri. Dagsverksskyldighet var den ursprungliga formen av feodal jordpålaga: frälsebönderna på godsen livnärde sig genom att bruka egna jordlotter, men presterade också ett bestämt antal dagsverken på godsherrens domänjord, vars avkastning denne tillgodogjorde sig.

Lantarbetare hackar betor vid Skegrie mölla, 1960. Ur Sven Nilssons vykortsarkiv.

I trakter där frälsegods inte fanns (d.v.s utanför de större slätterna i Sydsverige) upplät de självägande bönderna mark (inom eller utom byn) till egendomslösa som de fick bebygga och bruka för egen del mot ett uppgjort antal dagsverken om året (dagsverkstorp).

Internationellt

Ordet dagsverke används i andra språk eller är synonymt med andra begrepp:

  • Tyska: Tagewerk
  • Finska: Taksvärkki
  • Danska: Hovedage, hoveri
  • Norska: Hoveri
  • Spanska: Corvea
  • Franska: Corvée
  • Italienska: Corvè
  • Engelska: Corvée