Öppna huvudmenyn

Wiki-Rötter β

Jocke

(Omdirigerad från Dagg (redskap))
Paradjocke, cirka 80 cm, foto: Jojje LintrupEn jocke eller dagg var ett straffredskap man använde inom forna tiders sjöfart, framförallt inom örlogsflottan. Fysisk aga (numera klassat som olaglig misshandel) var ett vanligt sätt att bibehålla disciplinen med, särskilt gentemot de yngsta matroserna och jungmännen för att "uppfostra" och "dana" dem till "män". Jocken eller daggen var konstfärdigt utfört med knopar och flätningar, sjömaning och tränsning, som var ett hantverk som alla seglande sjömän var bekanta med. Till de sjömän som erfor bestraffning med dessa redskap ända in i sent 1930-tal hörde skeppsgossarna som tjänade under Skeppsgossekåren, vilka kan vittna om den utbredda och uppmuntrade pennalismen som härskade mellan gamla och nya gossar. De mest dekorerade jockarna kallades paradjockar och bars sannolikt av utsedd profoss under militära parader.

Se även