DIS-Syd

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

DIS-Syd är en ideell regionförening för södra Sverige (Skåne, Blekinge och södra Halland) till DIS. Föreningen bildades 1992 och har nu över 3 000 medlemmar. Drygt 80 procent av alla DIS medlemmar i regionen är också med i DIS Syd. DIS Syd har som ändamål att på olika sätt främja kunskap om, förståelse för, samt användning av datorn som redskap inom släktforskningen. Föreningen bedriver utbildnings- och fadderverksamhet. Medlemmarna kan kontakta en fadder, för att få svar på enkla frågor, råd m.m. när det gäller släktforskningsprogram. DIS Syd anordnar även sammankomster av olika slag. Föreningens medlemsblad, DIS-kutabelt som ges ut fyra gånger om året förmedlar erfarenheter, tips, programnyheter, föreningsnytt och annat. DIS Syd representeras av sin ordförande i styrelsen för DIS. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund och stödförening till Skånes Släktforskarförbund. DIS Syd har ett kansli vid Arkivcentrum Syd i Lund i samarbete med Landsarkivet i Lund.

Externa länkar