Böndagar

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Böndagarna ställer till speciella problem för släktforskaren. Särskilt i rättegångsprotokollen hänvisas ofta till dem. Men att få veta när de inföll är inte enkelt. Här ges äntligen svaret.

Av Egon Bosved

Vad var egentligen böndagar?

Den som i tingsprotokollen funnit dateringar och referenser till böndagar har anledning ställa frågan.

Böndagarna var allmänna faste-, böne- och botdagar som utfärdades för olika dagar för vart år av konungen i de s k böndagsplakaten. Till en början förlades de till 3 fredagar men 1676 utökades de till 4 fredagar. Fr o m 1773 förlades de till lördagar för att mot slutet av 1700- talet växla mellan lör- och söndagar, 1807 till enbart söndagar; 1984 försvann den sista ur almanackan. Förväxla ej böndagarna med bönsöndagen eller gångedagarna.

Före senare delen av 1700-talet utfärdades böndagsplakaten först i början av året varför böndagarna inte hann medtagas vid tryckningen av almanackan. Plakaten upplästes från predikstolen och anslogs kanske på kyrkdörren. Prästerskapet hölls ansvarigt för att folket kände till dagarna.

Syftet med böndagarna kan ha varit politiskt; en säkerhetsventil. Rikets olyckor såsom ofred, missväxt eller farsoter tänktes vara Guds rättmätiga bestraffning av nationen för folkets synder. Missnöjet avleddes och överheten var utan ansvar.

Plakaten innehöll en skarp skrivning av ärkebiskopen där folket uppmanades att noga iakttaga böndagarna, att ge sig av till kyrkan (bara svårt sjuka fick lov att hålla sig undan), och där ångra och begråta sina synder och uppriktigt lova bot och bättring och be om hjälp att leva syndfritt. Detta skulle avhjälpa rikets olyckor och även bättra allmogens timliga välfärd.

Drevs handel på en böndag fick säljaren böta 40 mark smt, köparen 3. Kunde någon inte betala böterna fick han 14 dagar på vatten och bröd. All världslig överhet från överståthållaren och landshövdingarna till länsmän och fogdar, all andlig överhet från biskopar till kaplaner skulle tillse att böndagen hölls i helgd enligt den av konungen utfärdade befallningen. Beivrade de inte de överträdelser de fick vetskap om fick även överhetspersonerna böter.

Principer för fastställande av böndagar

Datum för böndagarna fastställdes för ett år i taget av kungen genom det så kallade böndagsplakatet. Av hävd kungjordes böndagsplakatet på nyårsdagen. Plakaten upplästes från predikstolen och anslogs kanske på kyrkdörren. Prästerskapet hölls ansvarigt för att folket kände till dagarna. Under perioden 1676–1807 fördelade sig böndagarna på följande sätt:

  • första böndagen, Botdagen inföll vanligen i mars eller april, men ibland i maj
  • andra böndagen, Reformationsdagen inföll vanligen i maj eller juni men ibland i april
  • tredje böndagen, Missionsdagen inföll vanligen i juni eller juli men ibland i augusti
  • fjärde böndagen, Tacksägelsedagen inföll vanligen i augusti, september eller oktober men ibland i november.

Allmänna böndagar 1661–1807

År 1:a 2:a 3:e 4:e
1661 24/5 ?? 19/7 --
1662 20/6 18/7 15/8 --
1663 26/6 24/7 21/8 --
1664 17/6 15/7 12/8 --
1665 16/6 14/7 11/8 --
1666 15/6 13/7 10/8 --
1667 ?? ?? ?? --
1668 19/6 17/7 14/8 --
1669 18/6 16/7 13/8 --
1670 17/6 15/7 12/8 --
1671 30/6 28/7 25/8 --
1672 14/6 12/7 9/8 --
1673 13/6 11/7 8/8 --
1674 ?? ?? ??
1675 11/6 9/7 6/8 --
1676 14/4 16/6 14/7 11/8
1677 27/4 15/6 13/7 10/8
1678 26/4 14/6 12/7 16/8
1679 25/4 20/6 18/7 15/8
1680 23/4 11/6 9/7 6/8
1681 29/4 10/6 8/7 5/8
1682 28/4 16/6 14/7 11/8
1683 27/4 8/6 6/7 3/8
1684 11/4 13/6 11/7 8/8
1685 24/4 19/6 17/7 14/8
1686 23/4 11/6 9/7 6/8
1687 15/4 10/6 8/7 5/8
1688 27/4 15/6 13/7 10/8
1689 26/4 14/6 12/7 9/8
1690 25/4 20/6 18/7 15/8
1691 24/4 12/6 10/7 7/8
1692 22/4 10/6 8/7 5/8
1693 28/4 16/6 14/7 11/8
1694 27/4 15/6 13/7 10/8
1695 26/4 7/6 5/7 2/8
1696 24/4 12/6 10/7 7/8
1697 16/4 11/6 9/7 4/8
1698 29/4 17/6 15/7 12/8
1699 28/4 16/6 14/7 11/8
1700 27/4 15/6 13/7 10/8
1701 12/4 7/6 12/7 9/8
1702 18/4 13/6 11/7 8/8
1703 22/5 19/6 17/7 14/8
1704 8/4 17/6 15/7 12/8
1705 14/4 9/6 7/7 4/8
1706 13/4 8/6 6/7 3/8
1707 10/5 14/6 12/7 9/8
1708 24/4 12/6 10/7 7/8
1709 30/4 18/6 16/7 13/8
1710 22/4 10/6 15/7 12/8
1711 21/4 9/6 14/7 11/8
1712 4/4 6/6 4/7 29/8
1713 24/4 5/6 10/7 28/8
1714 9/4 4/6 9/7 6/8
1715 29/4 3/6 8/7 12/8
1716 13/4 1/6 6/7 3/8
1717 3/5 21/6 19/7 16/8
1718 30/5 20/6 1/8 29/8
1719 24/4 19/6 17/7 14/8
1720 29/4 17/6 15/7 12/8
1721 28/4 16/6 14/7 11/8
1722 6/4 15/6 13/7 10/8
1723 26/4 14/6 12/7 9/8
1724 24/4 12/6 10/7 7/8
1725 23/4 11/6 9/7 6/8
1726 29/4 17/6 15/7 12/8
1727 28/4 16/6 14/7 11/8
1728 5/4 21/6 19/7 16/8
1729 25/4 13/6 11/7 29/8
1730 24/4 5/6 17/7 28/8
1731 7/5 18/6 23/7 27/8
1732 28/4 9/6 21/7 1/9
1733 20/4 8/6 20/7 14/9
1734 5/4 10/5 14/6 6/9
1735 18/4 9/5 13/6 5/9
1736 2/4 7/5 4/6 3/9
1737 22/4 13/5 10/6 2/9
1738 14/4 5/5 9/6 15/9
1739 6/4 11/5 22/6 14/9
1740 18/4 9/5 20/6 19/9
1741 10/4 22/5 19/6 18/9
1742 9/4 21/5 18/6 17/9
1743 15/4 6/5 10/6 9/9
1744 6/4 18/5 15/6 14/9
1745 19/4 10/5 14/6 13/9
1746 11/4 30/5 20/6 12/9
1747 10/4 22/5 19/6 11/9
1748 15/4 6/5 17/6 16/9
1749 7/4 26/5 16/6 15/9
1750 6/4 25/5 15/6 14/9
1751 12/4 31/5 21/6 13/9
1752 10/4 22/5 19/6 11/9
1753 4/4 1/6 29/6 21/9
1754 26/4 17/5 21/6 27/9
1755 25/4 30/5 20/6 26/9
1756 9/4 14/5 18/6 24/9
1757 22/4 27/5 7/10 11/11
1758 21/4 26/5 16/6 6/10
1759 6/4 18/5 22/6 5/10
1760 ?? 9/5 ?? ??
1761 17/4 22/5 19/6 9/10
1762 23/4 11/6 9/7 8/10
1763 15/4 6/5 17/6 7/10
1764 30/3 18/5 22/6 5/10
1765 19/4 17/5 14/6 11/10
1766 11/4 30/5 20/6 10/10
1767 3/4 22/5 26/6 9/10
1768 15/4 6/5 17/6 7/10
1769 14/4 26/5 16/6 6/10
1770 6/4 18/5 22/5 5/10
1771 19/4 31/5 21/6 4/10
1772 3/4 8/5 19/6 9/10
1773 24/4 15/5 12/6 2/10
1774 16/4 7/5 2/7 1/10
1775 1/4 13/5 17/6 30/9
1776 20/4 11/5 15/6 5/10
1777 12/4 3/5 14/6 11/10
1778 14/3 4/4 9/5 10/10
1779 13/3 17/4 5/6 9/10
1780 4/3 8/4 3/6 14/10
1781 10/3 21/4 16/6 13/10
1782 9/3 13/4 1/6 12/10
1783 1/3 6/4 6/7 21/10
1784 13/3 2/5 4/7 9/10
1785 6/3 10/4 29/5 23/10
1786 5/3 7/5 2/7 8/10
1787 4/3 15/4 8/7 14/10
1788 9/3 4/5 20/7 12/10
1789 22/3 10/5 19/7 25/10
1790 7/3 1/5 25/7 30/10
1791 13/3 14/5 17/7 8/10
1792 18/3 5/5 8/7 13/10
1793 2/3 20/4 27/7 12/10
1794 15/3 3/5 21/6 11/10
1795 21/3 25/4 13/6 10/10
1796 5/3 23/4 4/6 8/10
1797 4/3 6/5 17/6 14/10
1798 17/3 5/5 ?? 13/10
1799 2/3 20/4 ?? 5/10
1800 8/3 26/4 14/6 11/10
1801 7/3 18/4 13/6 10/10
1802 6/3 3/4 8/5 9/10
1803 5/3 23/4 11/6 22/10
1804 3/3 22/4 3/6 ??
1805 2/3 5/5 30/6 19/10
1806 1/3 20/4 15/6 18/10
1807 7/3 19/4 21/6 17/10