Båtsman

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Båtsmän.jpg

Båtsman, menig person som varken är underbefäl eller officer i det militära som i det svenska indelningsverket tjänstgjorde ombord i örlogsflottan, och som för sitt uppehälle tilldelades ett båtsmanstorp. En båtsman är exakt samma sak som som en indelt soldat, men han tjänstgör till sjöss.

Det fanns också ersättare för en båtsman, som kallades fördubblingsbåtsman. Varje rote, 2 eller 3 gårdar, skulle alltså hålla både en båtsman och en fördubblingsbåtsman som var en typ av reserv. År 1811 upphörde skyldigheten att hålla fördubblingsbåtsman.

Dagens motsvarighet till båtsmän kallas i örlogsflottan för sjömän eller matroser.

Kofferdibåtsman

En kofferdibåtsman / kofferdikarl var en båtsman som enligt svenskt kungligt brev den 22 januari 1685 antogs som soldater i handelsflottan. Till skillnad från reguljära båtsmän, som vistades i land (på sitt båtsmanstorp) när de inte var i militär tjänst, var dessa båtsmän sjömän i handelsflottan under icke militär tjänstetid. De avlönades med 6 daler silvermynt (smt) och fri kost under sjöresor under sommaren och 4 daler smt under vintern. Totalt fanns 500 kofferdibåtsmän jämnt fördelade på 10 kompanier. Chefen vid ett sådant kompani kallades högbåtsman. Med Kunglig Majestäts befallningshavandes (landshövdingens) tillstånd kunde dessa soldater få bygga sig ett hem på Ölands oindelta kronoparker. Systemet ändrades radikalt 1824 då alla överfördes till matroser eller jungmän.Externa länkar