Apologist (yrke)

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

"räknemästare", "lärare i räknekonsten" i apologistskola.

Enligt 1820 års skolordning lärare i skola för allmän medborgerlig utbildning av främst blivande näringsidkare och lägre tjänstemän.

I lärdomsskolans lägre del, trivialskolan, fanns tidigare apologistklasser (skrivklasser), undervisade av en apologist. Apologistskolan hade kortare studiegång än det allmänna gymnasiet. Den utvecklades från 1849 till läroverkets reallinje, som 1970 följdes av gymnasieskolans naturvetenskapliga linje.


Källor